AdvancedAJAX

AdvancedAJAX (advAJAX, Advanced Asynchronous JavaScript and XML) – jest to biblioteka napisana w JavaScript, który pozwala szybko i efektywnie wykorzystać możliwości AJAX. Zawiera on szereg metod, które mogą pomóc w zapytaniu, obsługi błędów, wykorzystanie interfejsu w związku z formularzy HTML oraz w procesie starzenia i odnowienia czasu połączenia. AdvancedAJAX (i sam Ajax) jest w pełni kompatybilny i współpracuje z następującymi przeglądarkami:

Łatwe ładowanie strony i wyświetlić wynik w formie dialogu: advAJAX.get ({url: “http://www.example.com/page.html” onSuccess: function (obj) {alert (obj.responseText);} Zaawansowane HTTP -query z argumentów i obsługi błędów: advAJAX.get ({url: “http://www.example.com/page.html”, opcje: { “var1”: “value1”, “var2”: “wartość2” onSuccess : function (obj) {alert (obj.responseText);}, onError: function (obj) {alert ( “błąd:” + obj.status);} “VAR3”: “wartość3” Full AdvancedAJAX współpraca z formularzy HTML: advAJAX.assign (document.getElementById ( “the_form”) {disableForm: false

Leave a Comment

Your email address will not be published.