AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript, XML i JavaScript i XML asynchroniczny) – metoda tworzenia aplikacji internetowych, w którym użytkownik komunikuje się z serwerem bez przeładowywania całego dokumentu asynchronicznie. Umożliwi to bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych obejmuje wysyłanie całej strony HTML.

Ta metoda składa się z kilku elementów:

<source lang = “javascript”> function ajaxFunction {var xmlHttp; try {// Utwórz obiekt XMLHttpRequest (silnik Gecko, WebKit, Presto, Trident w IE> 6) XMLHttp = new XMLHttpRequest; } Catch (e) {// łapie błąd, jeśli obiekt nie ma JavaScript XMLHttpRequest try {// Tworzy ActiveXObject, który jest zawarty w kontrolce ActiveX XMLHTTP IE = new ActiveXObject ( “Msxml2.XMLHTTP”); } Catch (e) {try {// Utworzenie obiektu ActiveXObject dla innych wersjach IE XMLHttp = new ActiveXObject ( “Microsoft.XMLHTTP”); } catch (e) {// Wskazuje błąd, który nie obsługuje zgłaszania obiektu XMLHttpRequest (“Twoja przeglądarka nie obsługuje AJAX!”); return false; // Zwróć obiekt return xmlHttp;

Leave a Comment

Your email address will not be published.