Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland (z wychowanek, pl Absolwenci – łac. Adoptowane dziecko od Alere – kształcić, pasz, niemiecki Deutschland – Niemcy) – serwis społecznościowy, dzięki czemu ludzie, którzy studiują lub studiowali w Niemczech, aby ustanowić i utrzymywać kontakty ze sobą oraz z Niemcy. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Ze względu na Alumniportal Deutschland, ludzie, studenci lub uczniowie w Niemczech (Deutschland-Alumni), można tworzyć i rozwijać kontakty ze sobą, z niemieckich instytucji i uczelni. Portal oferta obejmuje: wymianę międzynarodową i zleceń, informacje o ofertach edukacyjnych i kulturalnych niemieckich firm za granicą, patrz „niemiecki” i społeczność online. Alumniportal Deutschland wszyscy studiujący w Niemczech, mogą zarejestrować się niezależnie od tego, czy pobyt był finansowany przez organizację niemieckiego lub na własny rachunek. Dzięki rozległej sieci kontaktów organizacje mogą z łatwością kontaktować się i kontaktować z byłymi członkami. Potencjał absolwentów odgrywa ważną rolę we współpracy międzynarodowej. Zarówno absolwenci, jak i firmy mogą znaleźć partnerów, ekspertów lub partnerów współpracy na portalu.

Praca z byłymi ludźmi zwykle ma miejsce tylko w organizacji i funduszu. Szacuje się, że 80 procent absolwentów zagranicznych, czyli około 14 000 osób rocznie, płatne za własną naukę i zdobyć własny koszt (bezpłatnie). Zdobycie ich zajęło tyle czasu i pracy. Z tego powodu powstał Alumniportal Deutschland. Jest w tej postaci jest tylko portal, który łączy pracę z absolwentami jednocząc ich różne kompetencje i możliwości – dla absolwentów, dla ich organizacji wspierających i do wszystkich innych niemieckich firm i organizacji, które szukają kontaktów i pracowników na całym świecie. Do chwili obecnej portal zarejestrował ponad 30 000 użytkowników z 184 krajów (maj 2011 r.).

Portal-center to społeczność internetowa. Aby z niego skorzystać, potrzebujesz bezpłatnej rejestracji. Absolwenci mogą nawiązywać i utrzymywać kontakty między sobą a organizacjami i firmami w tej sieci społecznościowej. Ponadto istnieje możliwość blogowania na portalu. Dział serwisu portalu oferuje użytkownikom różnorodne propozycje tematyczne i impulsy tematyczne dla społeczności internetowej: międzynarodową wymianę pracy i prowizji, kalendarz wydarzeń kulturalnych, oferty dla języka niemieckiego, oferty edukacji w równych dziedzinach oraz temat miesiąca. Firmy i instytucje mogą zamieszczać oferty pracy i zamówienia na rynku pracy, szukać pracowników w bazie danych kandydatów, relacjonować spotkania lub szukać kontaktów i ekspertów. Oferta Alumniportal Deutschland jest dostępna w języku niemieckim i angielskim. Język komunikacji w społeczności można dowolnie wybierać.

Leave a Comment

Your email address will not be published.