Amazon Mechanical Turk

Amazon Mechanical Turk to crowdsourcing prostych zadań, które obecnie nie mogą być wykonywane automatycznie (na przykład zaznaczenie dużego zestawu obrazów lub sprawdzenie tłumaczenia). Jest to jedna z usług internetowych świadczonych przez Amazon. Klient (wnioskodawca) może stawiać zadania – każdy z nich nazywa się HIT (Human Intelligence Task).

Możesz przeglądać istniejące zadania i wykonywać je dla kwoty oferowanej przez klienta. Kwoty na realizację jednego zadania są zwykle niewielkie (na jedno zadanie może być nagroda, na przykład 0,04 USD), ale są też te, za które można uzyskać więcej niż 30 USD. Czasami, aby móc wykonać zadanie, musisz mieć odpowiednie kwalifikacje określone przez klienta zadania. Możesz zaakceptować lub odrzucić wyniki przesłane przez osoby, które ukończyły zadanie (w zależności od ich reputacji).

Leave a Comment

Your email address will not be published.