Biblioteka 2.0

Biblioteka 2.0 to biblioteka, w której wdrażanie tradycyjnych procesów bibliotecznych, projektowanie i wymiana nowych usług informacyjnych oraz tworzenie zasobów odbywa się w ścisłej współpracy bibliotekarzy i czytelników. Stworzenie i rozwój biblioteki w modelu 2.0 jest możliwy dzięki interaktywnym właściwościom nowych technologii komunikacyjnych wykorzystywanych w tym modelu, co pozwala na udział w szerokim spektrum użytkowników w społecznej, masowej i globalnej produkcji treści kulturalnych. Biblioteka 2.0 to również nazwa zmodernizowanej formy usług bibliotecznych. Koncepcja ta odzwierciedla zmiany w świecie bibliotek w taki sposób, że usługi biblioteczne są dostarczane przez samych użytkowników. W koncepcji biblioteki 2.0 usługi biblioteczne są często oceniane i aktualizowane zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników bibliotek.

Biblioteka 2.0 zachęca także biblioteki do zachęcania użytkowników do uczestnictwa i opiniowania pracy biblioteki w zakresie tworzenia i utrzymywania usług bibliotecznych. Aktywny i autoryzowany użytkownik biblioteki jest ważnym elementem biblioteki 2.0. W oparciu o stałą i szybką wymianę informacji i pomysłów płynących w obu kierunkach – od biblioteki do użytkownika i od użytkownika po bibliotekę – usługi biblioteczne mają możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia. Użytkownik jest uczestnikiem, współtwórcą, konstruktorem i konsultantem biblioteki 2.0.

Leave a Comment

Your email address will not be published.