Enterprise 2.0

Enterprise 2.0 to termin opisujący oprogramowanie społecznościowe używane w środowisku biznesowym. Idea Enterprise 2.0 opiera się na rozwiązaniach stosowanych w sieciach społecznościowych. Jest bardzo elastyczny, daje użytkownikom możliwość tworzenia struktury informacji, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań. Definicja Enterprise 2.0 została sformułowana przez Andrew McAffee.

Enterprise 2.0 został po raz pierwszy użyty w 2006 roku. Jest często używany do opisania wprowadzenia narzędzi Web 2.0 w firmie.

Najczęściej używanymi aplikacjami, takimi jak Enterprise 2.0, są wiki i blogi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *