Fotoblog

Fotoblog  jest rodzajem bloga , internetowy pamiętnika, której podstawową treść stanowią zdjęcia. Pełni także firmy komunikacyjne , pozwalające nawiązać znajomości.

Podział

Coraz większe grono stanowią blogi, w których autorzy przedstawiają stworzone przez siebie prace, np. grafiki komputerowe tudzież rzeczy materialne, np. biżuteria.

Drugą, ważną częścią pozdrowienia dla innych blogowiczów.

Najmniejszą część stanowią bodzowie zbliżone formą i budową do klasycznego bloga. Autor podwo zdjęcie, które niekoniecznie się. Wyraża się na temat publikacji, poglądów itp. Trzyma się właścicielem formy bloga.

Konstrukcja fotobloga

Konstrukcja fotobloga nie jest zwykle skomplikowana. Strona główna bloga składa się przede wszystkim z nagłówka, który jest właśnie adnotacją do nazwy bloga. Domyślnie, co zrobiłeś, dodanym zdjęciu, czasami nawet dodanym zdjęcia, np. Aparat, jednoznacznie wykonane. Kolejnym elementem jest zdjęcie, poniżej jego opis lub jakakolwiek inna treść. Utrzymują się za bardzo blisko do użytkowników, a także przez osoby anonimowe.

Leave a Comment

Your email address will not be published.