Google App Engine

Google App Engine (GAE) to platforma programistyczna obsługująca aplikacje internetowe w centrach danych Google. Obsługuje języki Python, Java, PHP i Go. Działa na zasadzie chmury obliczeniowej. To jest platforma jako usługa. Użytkownik nie zajmuje się problemami związanymi z hostowaniem aplikacji, w przypadku zwiększenia obciążenia może jedynie kupić transmisję lub godziny pracy procesora, GAE automatycznie rozdzieli ją na dostępne serwery. W wersji beta GAE rozpoczęło się we wrześniu 2008 roku.

Krytykuje brak SQL. Zamiast bazy danych SQL dostępny jest DataStore, za pomocą którego można komunikować się w GQL. Ten język zapytania nie obsługuje połączenia z SQL ze względu na wydajność, co powoduje pewne problemy podczas tworzenia aplikacji. GAE jest dostępny za darmo, ale po przekroczeniu pewnych ograniczeń transmisji, aplikacja zostaje zakończona. Limity są aktualizowane codziennie o godzinie 0:00.

Leave a Comment

Your email address will not be published.