Google Cultural Institute

Google Cultural Institute – uruchomione w 2011 roku przedsięwzięcie non-profit, które razem z partnerami z organizacji kulturalnych stawia sobie za cel udostępnianie online światowego dziedzictwa kulturowego . Dyrektorem Google Cultural Institute jest założyciel Google Art Project, Amit Sood .

Celem Google Cultural Institute jest digitalizacja artefaktów z muzeów, uniwersytetów i z innych kolekcji i ich udostępnianie on-line. W październiku 2012 roku serwis oferował 42 wystawy online przygotowane przez 17 partnerów projektu (włączając muzea i instytucje kulturalne). Niektóre z wystaw:

Leave a Comment

Your email address will not be published.