Hospitality Club

Hospitality Club to hostel dostępny w dziesiątkach języków, łączący ludzi, którzy mogą zaoferować zakwaterowanie, zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto lub tych, którzy chcą skorzystać z tej okazji. Ponadto członkowie Klubu Hotel Club – spotkania HC są często spotykane w różnych miejscach na całym świecie. Ponad 300 000 zarejestrowanych użytkowników z ponad 200 krajów jest obecnie zarejestrowanych na portalu.

Rejestracja jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, ale proces rejestracji może trwać od kilku godzin do kilku dni, ponieważ każdy nowo utworzony profil jest sprawdzany przez wolontariuszy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *