Janusz Korwin-Mikke

Janusz Ryszard Korwin-Mikke (ur 27 października 1942 w Warszawie ) – polski publicysta i polityk .

Założyciel i prezes ugrupowań politycznych: Unia Polityki Realnej , Wolności i Praworządności , Kongresu Nowej Prawicy oraz Wolności . Poseł na Sejm I kadencji , deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji . Mistrz krajowy [1] w brydżu . Kandydat na prezydenta RP w wobach w 1995 , 2000 , 2005 , 2010 i 2015 .

Życiorys

Młodość i wykształcenie

Się W Urodził okupowanej przez Niemców Warszawie Jako Jedyne Dziecko Ryszarda Mikkego (1911-1966) oraz Marii oo Rosochackich (1917-1944), [2] . Ojciec byl PRZED JEGO Wojna szefem Wydziału Konstrukcji Silników od w Państwowych Zakładach Lotniczych . Śmierci Matki podczas Po Powstania Warszawskiego JEGO wychowaniem zajęła SIĘ babka (Ojciec został po wojnie na rok osadzony więzieniu wagowo), to następnie Macocha [3] . Uczył się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie . W Czasie Nauki wstąpił do 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta [4] .

Szczupłe zdał w 1959 roku, po Czym rozpoczął studia na jest Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego . Drugiego Roku studiów Od Matematycznych zaczął uczęszczać Zajęcia NA NA drugim kierunku – filozofii – na Wydziale Filozofii i Socjologii Tej samej Uczelni [5] . 13 kwietnia 1964 Kolportaż ulotek wzywających ZA do wiecu przeciwko represjom wobec sygnatariuszy listů 34 został zatrzymany i następnie tymczasowo aresztowany do 23 kwietnia 1964 [6], [7] . Opuszczeniu aresztu okazało Po SIE, ZE Służba Bezpieczeństwa zabrała z Uczelni JEGO dokumenty. Mu do Encoding Uniemożliwiło studiowanie matematyki, chociaż zrobić uzyskania Absolutoriumzabrakło dwoch egzaminów. Jednakże Drugi indeks Otrzymał i przez kolejne lata zaliczał przedmioty na kierunkach: Prawo, Socjologia, Psychologia Filozofia i [7] . W Marcu 1968 W związku z udziałem w protestach Studenckich został powtórnie aresztowany (przetrzymywany w areszcie do lipca tegoż Roku) i relegowany Ż Uczelni. Wstawiennictwu dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii dzieki Klemensa Szaniawskiego odzyskano skonfiskowane przez dokumenty studenckie SB. W rezultacie Tych Działań mógł wznowić naukę w trybie eksternistycznym. W 1969 roku uzyskał Tytuł zawodowy magistra filozofii Za obronę pracy pt. Aspekty poglądów Metodologiczne Stephena Toulmina , napisaną pod kierunkiem Henryka Jankowskiego [8] . Pozostałych kierunków studiów nie dokończył.

W latach 1969-1974 byl pracownikiem naukowym – najpierw w Instytucie Transportu Samochodowego, następnie na Uniwersytecie Warszawskim w Zespole Badań nad informacja i Technika Podejmowania Decyzji kierowanym przez Klemensa Szaniawskiego. Rozwiązaniu Zespołu I Po zwolnieniu Wszystkich Pracowników przez władze UW Nie odwołał SIĘ od Tej decyzji, co uczynili JEGO Koledzy, którzy dzieki wsparciu ZE strony Związków Zawodowych zostali przywróceni do pracy Uczelni nA [9] . W poszukiwaniu Źródeł Utrzymania wznowił karierę Zawodowego brydżysty (z gry w brydża utrzymywał SIE takze na studiach). Efektem wysokiego poziomu gry byl awans zrobić Kadry Narodowej. Dochodów Były rowniez Źródłem w Tym Czasie uposaŜenia ZE Sprzedaży podręczników brydżowych [10] .

Działalność publiczna w PRL

W 1957 roku do należał Związku Młodzieży Socjalistycznej [11] . W Latach 1962-1982 należał do Stronnictwa Demokratycznego , oo w którego wystąpił okresie STANU Wojennego , na znak protestu przeciwko poparciu przez SD W O Sejmie ustawy przymusie pracy (ustawa anty-pasożytnicza TZW.) [12] . Okres członkostwa Dwudziestoletni – Jako szeregowy Członek – w Tej Organizacji uzasadniał (oprócz chęci działalności Politycznej) mozliwością dostepu do wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Z przedrukami artykułów ZAGRANICZNYCH) oraz tolerowaniem przez władze SD JEGO działalności opozycyjnej [13] .

W 1978 posiżył Officinę Liberałów (wydawnictwo drugie połowę ). Czy momentu wprowadzenia Stanu Wojennego wydawnictwo opublikowało okolo 25 Ksiazek ı broszur, niemal wyłącznie polskich Autorów, najczęściej o, tematyce Ekonomicznej (w Tym Mało Znane Dzieła autorstwa Adama Heydla oraz Ferdynanda Zweiga przypominające Tradycje Polskiej Myśli liberalnej okresu międzywojennego), A takze Bieżąca publicystykę Politycznej (np . Prace Stanisława Ehrlicha ). Officyna Liberałał opublikował jednak zamówienia na sprzedaż w kilku tysiącach egzemplarzy, np. W cieniu Katynia Stanisława Swianiewicza. O liczba pozycji Największa problemach społeczno-Politycznych Polski została napisana przez samego Janusza Korwin-Mikkego [14] . Takze w 1978 rozpoczęło Działalność prywatne seminarium “Prawica-liberalizm -Konserwatyzm” Które funkcjonowało przez kilka lat w mieszkaniu Janusza Korwin-Mikkego w Warszawie. Uczestniczka seminarium byli studenci warszawskich lat, m.in. Aleksandrowiczów Piotr , A tematyka Zajec dotyczyła zagadnień funkcjonowania Panstwa liberalnego [15] .

Razem ze swoim stryjem, publicystą katolickim Jerzym Mikkem, stał przy telefonie się do tzw. komisji ekspertów przy komitecie strajkowym stoczniowców szczecińskich w sierpniu 1980 r . Szefowie komisji dokooptowali go do grona tylko stryja, teraz rezygnując z odpowiedniejowanej przez Janusza Korwin-Mikkego współpracy. Decyzje swą uzasadnili jego nieodpowiedzialnością i ekscentrycznością poglądów. [/ Quote ] . W późniejszym Czasie został DORADCA NSZZ Rzemieślników Indywidualnych “Solidarność”. Umożliwiło mu na wzięcie udziału w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ “Solidarność”, Który odbył SIĘ my wrześniu i październiku 1981 roku w Gdańsku. Decyzje podjęte przez Skrytykował zjazd z powodu uchwalenia jednocześnie dwoch sprzecznych w JEGO ocenie programów Gospodarczych: mieszanego MODELU planowo-rynkowego autorstwa Stefana Kurowskiego oraz propozycji utrzymaniawzwodu Ekonomiki socjalistycznej zaproponowanej przez Ryszarda Bugaja ı Waldemara Kuczyńskiego . Jego zdaniem ta dwoistość poglądów świadczyła o słabości tej organizacji [17] . W 1981 opublikował Swoje postulaty nA XII Kongres Stronnictwa Demokratycznego w broszurze pt. Mała książeczka książkowa . Członków zrobić SD Wezwał odrzucenia ideologii PZPR í wprowadzenia się w Polsce Zasad Wolnego Rynku . Rowniez zrobić Przyjęcia Nawoływał Nowych wzorców ideowych i oparcia PROGRAMU Tej PartII na jest twórczości Ekonomisty Adama Krzyżanowskiego , dawnego członka SD. Postulowanych przez niego Podjęcie Działań miało doprowadzić – JEGO zdaniem – do przekształcenia SD z wag Dużej partie konserwatywno-Liberalnej . Nowe władze SD nie podjęły żadnego z przedstawionych przez niego postulatów [18] . W 1981 powołał do Życia Narodowej Federację na Rzecz Wolnej Gospodarki, ktorej celem miało Być popularyzowanie Idei konserwatywnego liberalizmu w Polsce. Sygnatariuszami federacji byli m.in.Edward Lipiński , Stefan Kisielewski , Gabriel Janowski i Jacek Maziarski . Przygotowania do ogólnopolskiego zjazdu stowarzyszeń okresowych stanu Kalifornia. [19] .

W marcu 1982 został zatrzymany za kolportaż wydawnictw, a następnie internowany w Białołęce na okres od 9 kwietnia do 13 lipca 1982 [11] [20] . W czasie pobytu w ośrodku odosobnienia poznał się ze Stanisławem Michalkiewiczem [21] [22] . Po zwolnieniu z internowania podpisał tzw. oświadczenie lojalność [23] . W ramach stanu wojennego kontynułem działalność Officyny Liberałów . Znakiem firmowym wydawnictwa była seria “Biblioteczka Laureatów Nobla”, w ramach których ukazywały się m.in. publikacje ekonomistów liberalnych: Friedricha von Hayeka oraz Miltona Friedmana [24] . W 1984 wznowić niejawną Działalność postanowił Politycznej założył wraz I Pań- Stefanem Kisielewskim Partie Liberałów “Prawica”, jednak przedsięwzięcie zakończyło SIĘ niepowodzeniem do [25] . W 1986 Korwin-Mikke Janusz rozpoczął wydawanie kwartalnika konserwatywno-liberalnego ” Stańczyk “. W NIM publikować Zaczęli autorzy wywodzący SIĘ z kilku ośrodków Myśli konserwatywno-liberalnej Kraju W (W TYM Mirosława Dzielskiego ), jednoczesne sprzyjało wymianie poglądów oraz Integracji Tych Środowisk i wkrótce doprowadziło do Powstania Nowej Organizacji Politycznej [26] . W 1987 roku został koordynatorem Nowo powstałego Ruchu Polityki Realnej ( wagowo 1989 wagowo przekształconego Unie Polityki Realnej). 14 listopada 1987 zapisane sygnatariuszy RPR podpisało 15 Osób, m.in. Krzysztof Bąkowski Ryszard Czarnecki , Tomasz Gabis , Stefan Kisielewski Andrzej Masnica, Stanisław Michalkiewicz Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Sadowski oraz Robert Smoktunowicz [27] [28] . Najwyższą wartość uczestnicy ZA RPR uznali Wolność . Zadeklarowali, Iż pragną, RPR STAL ABY SIĘ koalicja konserwatystów , liberałów, ludowców , monarchistów i narodowców. W 1988 Korwin-Mikke Janusz otrzymał Zaproszenie Jako Przedstawiciel RPR (Razem z Robertem Smoktunowiczem) do wzięcia udziału w odbywającym SIĘ W Pizie Kongresie Międzynarodówki Liberalnej [29] .

Przystąpił do powołanego 18 Grudnia 1988 komitetu Obywatelskiego Przy Lechu Wałęsie [30] . W roku 1989 w Konkursie udział wziął ogłoszonym przez Centralny Urząd Planowania na projekt Systemu Podatkowego Polsce w i W zdobył NIM I nagrodę. Na oparty byl podatkach systemu: olborze , podymnym , łanowym i pogłównym [31] . W wyborach parlamentarnych w Tym Roku SAMYM kandydował do Senatu w województwie wrocławskim (konkurując m.in. z kandydatami wspieranymi przez Komitetu Obywatelskiego i “Solidarność”). W głosowaniu zehel 9. MIEJSCE spośród 11 kandydatów [32] .

Działalność publiczna w III RP

W 1990 założył tygodnik ” Najwyższy CZAS ! “, Którego wydawcą był do października 2007 iw którym publikuje swoje felietony. W początkach października 1990 doszło w UPR do rozłamu. W czasie konwentu część serca rozstać się z Januszem Korwin-Mikkego. Po nieudanej próbie secesjoniści ogłosili powstanie nowej marki. Pozostali delegaci wybrali Janusza Korwin-Mikkego ponownie na stanowisko prezesa i udzielili mu poparcia w starcie do prezydentury. Nie na stronie zebrać wymagane liczby podpisów poparcia, przez wystartować w wyborach prezydenckich [33] . Zrobić kolejnego rozłamu wagowo UPR doszło w 1995 roku, gdy grupa konserwatywnych działaczy skrytykowała Janusza Korwin-Mikkego za nieudzielenie poparcia Lechowi Wałęsie w Drugie Turze wyborów prezydenckich . Na Zjeździe partii doprowadzili oni nie usunięcia iść funkcji Prezesa i oo na powołali do Stanowisko wiceprezesa UPR Mariusza Dzierżawskiego . KIEDY władze UPR Nie zatwierdziły Tego wyboru frakcja konserwatywna, Wsród ktorých bylo kilku założycieli UPR, postanowiła opuścić partie i powołać w styczniu 1996 ugrupowanie pod nazwa nowe Stronnictwo Polityki Realnej [34] .

Konserwatywno-Liberalna Partia UPR Janusz Korwin- Mikke kierował zrobić 1997, KIEDY, aby złożył rezygnację funkcji Prezesa oo, przyjmując za odpowiedzialnosc porażkę opartego na Tym ugrupowania komitetu wyborczego w wyborach zrobić Sejmu . Oddawał na przyjęcie następcę dotychczasowego wiceprezesa UPR Stanisława Michalkiewicza [35] . W 1999 r. Ponownie przyznano się do UPR wyborach samorządowych . Swoją powtórną dymisję uzasadnionych decyzji w sprawie zasad dotyczących czasu pracy [33] .

W latach 1991-1993 Janusza Korwin-Mikke byl posłem z Okręgu Poznańskiego na Sejm I kadencji [36] . Trzyosobowe Koło parlamentarne UPR (pierwotnie określane Jako klub) w Sejmie przedłożyło kilkanaście Projektów U., Wsród NICH m.in. Konstytucji projekt (autorstwa Stanisława Michalkiewicza) większościową ordynację Wyborczej ustawę o Radzie Stanu, ustawę reprywatyzacyjną oraz ustawę o zmianie pozycji prawnej Związków Zawodowych, Z ktorých Zadná Nie została uchwalona w Toku Procesu legislacyjnego. Jedyna skuteczną Inicjatywa parlamentarzystów UPR bylo przegłosowanie przez Sejm w dniu 28 maja 1992 Uchwały lustracyjnej Osób zajmujących Wysokie Stanowiska państwowe, skutkującą utworzeniem TZW. Macierewicza liści [37] . Janusz Korwin-Mikke był jednym z najbardziej aktywnych mówców Sejmu I kadencji. Czasami zachowywał SIĘ jednak Jak mówca wiecowy – Dużo nieprzychylnych komentarzy wywołały użyte przez niego w Trakcie debaty budżetowej Słowa “rząd rżnie głupa” Albo nazwanie strajkujących Nauczycieli “zdesperowanym motłochem”. Większość posłów uznawany Przez byl za ekscentryka I o skandalistę utopijnych poglądach [38] .

Kandydował bez Powodzenia w kolejnych wyborach parlamentarnych w 1993 , 1997 i 2001 , w wyborach zrobić w PE 2004 oraz w 2004 roku w dwukrotnie wyborach uzupełniających zrobić Senatu [39] [40] .

W Trakcie w kampanii 2001, będąc kandydatem na senatora z ramienia koalicji Blok Senat 2001 , popadł w konflikt z Gazety ” Wieczór Wrocławia ” na łamach ktorej opublikowano Artykuł pt. Hitlera bylo Lepiej Za , sugerujący, Ze Janusz Korwin-Mikke podczas Spotkania z wyborcami że Wrocławiu popierał działania Adolfa Hitlera [41] . Reakcji działacze współtworzącej W Blok Placu Unii Wolności zaapelowali do popierającej kandydata Platformy Obywatelskiejo wycofanie JEGO kandydatury [42] . Janusz Korwin-Mikke pozwał redakcję gazety [43] . Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydawał jego powództwo, nakazując przeproszenie i sprostowanie [44] .

W 2005 zainicjował partię Platforma Janusza Korwin-Mikkego w celu startu z jej komitetu kandydatów UPR w wyborach parlamentarnych w tym samym roku . Nie przystąpił wówczas Sam do Nowej partii, lecz Jako Członek UPR z JEJ liści kandydował po Raz Kolejny do Sejmu w Okręgu warszawskim [45] . W 2006 zdecydował się na start w wyborach samorządowych jako kandydata na prezydenta miasta stołecznego Warszawa . Wybrane przegrał, zajmując 4. miejsce za Hanną Gronkiewicz-Waltz , Kazimierzem Marcinkiewiczem i Markiem Borowskim z rzędu 2,3% [46] . Kandydował w tych wyborach bez powodu także do sejmiku mazowieckiego [47] , aw maju 2007 w przedterminowych wyborach wojewódzkich w podlaskim .

Przedterminowych W wyborach parlamentarnych w 2007 bezskutecznie ubiegał Się ° Mandát Poselskim oo Pierwszego MIEJSCA na Liście Ligi Polskich Rodzin w Okręgu gdańskim W ramach porozumienia LPR, UPR ı Prawicy Rzeczypospolitej kapsuły nazwa Liga Rzeczypospolitej Prawicy [48] . Trybie wyborczym wygrał W sprawę z Zygmuntem Wrzodakiem , Który zarzucił mu popieranie aborcji . Trybie wyborczym został W pozwany rowniez przez partie Kobiet , za nazwanie JEJ “partia ekshibicjonistek” sąd apelacyjny w rozstrzygnął Warszawie sprawę na JEGO lokacyjny [49] .

17 października 2009 wystąpił z UPR, motywując na swoim sprzeciwem wobec udzielenia Absolutorium prezesowi Tego ugrupowania, Bolesławowi Witczakowi [50] . Takze zrobić Platformy Przystąpił JKM (przekształconej następnie w Wolność Praworządność í ) i stanął na czele JEJ. W 2010 roku ponownie kandydował na Prezydenta Warszawy. Zehel 4. MIEJSCE spośród 11 Ż wynikiem 3,9 kandydatów głosów% [51] .

Kandydował w międzyczasie również czterokrotnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . W 1995 i 2000 z ramienia UPR, w 2005 jako kandydat Platformy JKM z pierwszym UPR, w 2010 jako kandydat partii Wolność i Praworządność. W drugiej kolejności wyborów w 2010 r. Zasugerował moc Jarosława Kaczyńskiego [52] .

25 marca 2011 Partia została zarejestrowana Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność (powołana przez działaczy Wolności I oraz Praworządności Grupy działaczy UPR) ktorej Janusz Korwin-Mikke został prezesem. Wcześniej doszło do Dnia zakończenia prawnej likwidacji WIP [53] , 6 wyrejestrowanej października 2010 [54] . 12 maja 2011-Wip przyjęła UPR nazwę Kongres Nowej Prawicy . W 2013 Korwin-Mikke Janusz byl kandydatem KNP W wyborach uzupełniających Do Senatu w Okręgu rybnickim, uzyskując 7,9% [55] . W 2014 przez niego kierowany KNP w wyborach zrobić Europarlamentuzehel 4. MIEJSCE z wynikiem 7,2% głosów . Korwin-Mikke Janusz wywalczył Jeden z Czterech mandatów przypadających Temu ugrupowaniu, otrzymując w Okręgu śląskim 67928 głosów [56] .

5 stycznia 2015 na funkcji zastąpiony został Prezesa KNP przez Michała Marusika [57] . Dni pozniej ogłosił Kilkanaście Powstanie Nowej partii pod nazwa koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (Korwin) [58] , ktorej został prezesem.

Po Raz piąty Został z rzędu kandydatem swojego ugrupowania W wyborach prezydenckich w 2015 [59] . Przejść rowniez działacze Poparli partii dzielny Tata [60] . W przeprowadzonych 10 maja 2015 wyborach zehel 4. MIEJSCE, zdobywając 486084 Głosy, co stanowiło głosów ważnych 3,3% [61] . Zapowiedział, Ze Nie poprze żadnego z kandydatów, którzy weszli do Drugiej tury [62] . W wyborach parlamentarnych w Tym Roku SAMYM otworzył zapisane WYBORCZA partii Korwin Warszawie w [63] , Nie uzyskując mandatu (ugrupowaniu zabrakło ćwierć punktu procentowego przekroczenia progu nie). 8 października 2016 przemianował SIĘ na Korwin Wolność [64] .

Działalność publicystyczna

Janusz Korwin publicystyczne Teksty-Mikke zaczął publikować przełomie lat na jest 60. 70. Najczęściej ukazywały sie czyjegoś of W owym okresie od w tygodniku akademickim “student” oraz z w tygodniku Stowarzyszenia “Pax” – “Konfrontacje”, czyli sporadycznie takze z wag czasopismach: “Polityka” , “Kultura”, “Tygodnik Kulturalny “, “Problemy”, “Życie Literackie”, “Tygodnik Demokratyczny”, “Tygodnik Powszechny” oraz “Literatura na Świecie”. Twórczość dotyczyła głównie Początkowo problematyki Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Systemu oświaty oraz Spraw związanych z Rodziną [10] . Publicystykę społeczno-polityczna oraz ekonomiczna rozpoczął w Drugiej połowie Lat 70., publikując my własnym wydawnictwie OFFicyna Liberałów teksty m.in. powszechnych Ubezpieczeń Społecznych System krytykujące ( Ubezpieczenia ) Oraz oczywisty programowy potencjalnej partii konserwatywno-liberalnej ( Program Liberałów ) [65] . Latach 1980-1982 przedstawił Ww szeregu artykułów SWOJĄ Wizje odbudowy i Z wyjścia Polskiej Gospodarki etatyzmu . W kolejnych artykułach opublikowanych w pierwszej połowie lat 80 wskazywał Źródła Wzrostu ekonomicznego i krytykował niewystarczające JEGO zdaniem działania władz reformujących gospodarkę. Swojej ówczesnej publicystyce W starał SIĘ udowodnić, Iż główny konflikt Pomiędzy władza społeczeństwem Nie sprowadza SIĘ do dylematu autokracja – Demokracja, Lecz etatyzm – Wolność gospodarcza, tak wiec przyszły Spór O Kształt ustrojowy Panstwa rozegra SIĘ Pomiędzy etatystami liberałami. Rowniez zasadę Przyjął, ABY publikować Jak najwięcej swoich poglądów oficjalnej prasie w w celu dotarcia z nimi Do maksymalnej liczby mnogiej odbiorców, nawet wbrew zarzutom Środowisk opozycyjnych o współpracę z władzami [66] . Pod Koniec lat 80. nastąpił wzrost Zainteresowania czytelników i Wydawców Publicystyka Janusza Korwin-Mikkego. Jego felietony ukazywały się m.in. w czasopismach: “Ład”, ” Brulion”, “Wprost”, “Młoda Polska”, “Przegląd Tygodniowy”, “Stańczyk”, “Nie” oraz “Tygodnik Demokratyczny”. W 1990 został laureatem dwóch nagród: nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Antoniego Słonimskiego (za prowokacje intelektualne) oraz Nagrody Kisiela(za odwagę, zdecydowane poglądy, gotowość bronienia swoich racji i wizjonerstwo) [67] .

Działalności publicystycznej odwołuje SIE W tym zrobić dziewiętnastowiecznych konserwatywnych liberałów, takich Jak: Klaudiusz Fryderyk Bastiat , Alexis de Tocqueville i Herbert Spencer . W wypowiedziach dotyczących ustroju Polski szlacheckiej doszukiwał SIĘ JEGO liberalnych Elementów, m.in. broniące instytucji liberum veto . Wiek XIX natomiast Jako wiek kapitalizmu uznaje za Apogeum Rozwoju cywilizacji europejskiej (powołując SIĘ na ówczesny w JEGO ocenie duch niezależności, PRZEDSIEBIORCZOŚCI, Odpowiedzialności oraz Oszczędności), A takze stawiając dziesięć okres W opozycji do Czasów współczesnych, W ktorých JEGO zdaniem dominuje systemu socjalny [68 ] [69] . Pierwsze miejsce w swojej publiczności Janusz Korwin-Mikke poświęca zagadnieniom ekonomicznym. O Poglądy oparciu W znanych ekonomistów neoliberalnych , takich Jak: Friedrich Hayek , Milton Friedman CZY Ludwig von Misesa próbuje udowadniać, Iż układ oparty na wolnym Rynku, Własności prywatnej oraz ZE zredukowanymi do niezbędnego minimum funkcjami Panstwa stwarza Optymalne szanse nA Rozwój Gospodarczym. Najniższe informacje dotyczące gospodarki dostrzega w interwencjonizmie państwowym [70] .

Się Jako eurosceptyk Deklaruje [71] [72] oraz przeciwnik Demokracji, Która uważa za “Najgłupszy ustrój Świata” [73] . W latach XIX wieku [74] . Współczesny mu poziom kultury europejskiej ocenił jako niższy cywilizacyjność od krajów muzułmańskich [74] .

Swoje teksty publikuje w tygodnikach ” Najwyższy CZAS ! “” Uważam Rze “i ” angora “gazecie codziennej” Dz English “W” Super Expressie “na blogach oraz okazyjnie w innych tytułach prasowych (np. Dwutygodniku” Dobry Znak „). Prowadził także rozmowy na antenie TV Biznes .

Działalność społeczna

2000 W jednym z dwoch byl kandydatów na Prezesa Polskiego Związku Szachowego (zgłoszonym przez Andrzeja Filipowicza ), lecz przegrał ZE Stanisławem Łobaziewiczem [75] . Tym Roku SAMYM W uczestniczył w w rozegranej Radomiu symultanie byłego mistrza Świata Anatolija Karpowa (Partie poddał PO 19 posunięciach) [76] .

W 2007 założył Fundację Indywidualnego Kształcenia. Został też członkiem honorowym Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego [77] .

Wyborcze wyniki

Dane Komitet wyborczy Wybory Wynik Źródło
Głosy (%) Wynik (miejsce)
4 czerwca 1989 Wybory do Senatu w województwie wrocławskim (Wrocław) 6409 (1,34%)  (9./11) [32]
27 października 1991 r Unia Polityki Realnej Wybory do Sejmu w okręgu nr 18 (Poznań) 17,297 [78]
19 września 1993 r Unia Polityki Realnej Wybory do Sejmu w okręgu nr 35 (Poznań) 23 624 [79]
5 listopada 1995 r KWW Janusza Korwin-Mikke Wybory prezydenckie (I tura) 428 969 (2,40%)  (8./13) [80]
21 września 1997 r Unia Prawicy Rzeczypospolitej Wybory do Sejmu w okręgu nr 35 (Poznań) 15,404 [81]
8 października 2000 KWW Janusza Korwin-Mikke Wybory prezydenckie (I tura) 252 499 (1,43%)  (6./12) [82]
23 września 2001 r Blok Senat 2001 Wybory do Senatu w okręgu nr 3 (Wrocław) 107,837 (11,37%)  (5./11) [83]
28 marca 2004 r KWW Janusza Korwin-Mikke Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 3 (Wrocław) 10 782 (18,08%)  (2./10) [39]
13 czerwca 2004 r Unia Polityki Realnej Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 12 (Wrocław) 22 239 [84]
12 września 2004 r Unia Polityki Realnej Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 26 (Bielsko-Biała) 3467 (11,53%)  (4./12) [40]
9 października 2005 KWW Janusza Korwin-Mikke Wybory prezydenckie (I tura) 214 116 (1,43%)  (6./14) [85]
25 września 2005 Platforma Janusza Korwin-Mikke Wybory do Sejmu w okręgu nr 19 (Warszawa I) 19 246 [45]
12 listopada 2006 Unia Polityki Realnej Wybory na prezydenta m.st. Warszawy 15 951 (2,27%)  (4./10) [46]
21 października 2007 Liga Polskich Rodzin Wybory do Sejmu w okręgu nr 25 (Gdańsk) 3640 [48]
20 czerwca 2010 KWW Janusza Korwin-Mikke Wybory prezydenckie (I tura) 416 898 (2,48%)  (4./10) [86]
21 listopada 2010 r KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke Wybory na prezydenta m.st. Warszawy 25 153 (3,90%)  (4./11) [51]
21 kwietnia 2013 r Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 73 (Rybnik) 2160 (7,92%)  (6.8) [55]
25 maja 2014 Kongres Nowej Prawicy Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11 (Katowice) 67 928 [56]
10 maja 2015 KWW Janusza Korwin-Mikke Wybory prezydenckie (I tura) 486,084 (3,26%)  (4./11) [61]
25 października 2015 KORWiN Wybory do Sejmu w okręgu nr 19 (Warszawa I) 56,994 [87]

Życie prywatne

W 1966 zawarł związek małżeński z Ewą Mieczkowską. Z małżeństwa urodziło się dwóch synów: Ryszard (1968) i Krzysztof (1971). Po rozwodzie w 1973 roku związał SIĘ oo Małgorzata Szmit (ślub kościelny w 1993 roku), z ktora ma troje poland: Kacpra ( 1974) Jacka (1977) Ja Zuzannę (1982). Z dwoch innych nieformalnych Związków posiada Znak Budowlany Corki Korynnę ( 1983) i Nadzieje (2011) oraz syna Karola (2013) [88] [89] [90] . W 2016 roku wstąpił w rodzinę z matką dwójki swoich najmłodszych dzieci – Dominiką Sibigą [91] .

Janusz Korwin-Mikke zagrał w kilku filmach, a także jednym serialu [92] :

 • 1993:
  • Kraj świata jako Przemawiający polityk (głos),
  • Tylko strach jako Polityk w studio telewizyjnym (on sam),
  • Co się stało? jako sam,
 • 1994:
  • Nocna zmiana jako na sam,
  • Jest jak jest w trakcie sam,
 • 2001:
  • Wtorek jako sam.

Publikacje

Lista wybranych publikacji  [94]
 • Program Liberałów  , 1979 r. – manifest programowy wydawanej partii konserwatywno-liberalnej wydany przez wydawnictwo Officyna Liberałów
 • Ubezpieczenia  , 1979 – broszura krytykująca Powszechne Ubezpieczenia Społeczne wydana w ramach zeszytów seminaryjnych “Prawica – liberalizm – Konserwatyzm”
 • Robotnika liberała Katechizm  , bd – broszura zawierająca Zbiór FAQ dotyczący liberalizmu, skierowana głównie zrobić Pracowników najemnych
 • Apel  , 1980
 • Dramat – czy szansa?  , 1980
 • Gospodarka po sierpniu 1980, czyli CO proponuje P. Józef Pińkowski  1980 – broszura krytykująca gospodarkę socjalistyczną, w Tym politykę związku Zawodowego “Solidarność” i ówczesnego rządu, wydana przez wydawnictwo OFFicyna Liberałów
 • Do dou nogami  , 1981
 • Mała książeczka niebieska  , 1981 – broszura z postulatami Janusza Korwin-Mikkego na XII Kongres Stronnictwa Demokratycznego
 • Zmianą i historia  , 1982 – pierwsza Publikacja Książkowa, Zbiór esejów poświęcony klasyfikacji ustrojów Społecznych i Politycznych I Ich ewolucji; wydany przez wydawnictwo OFFicyna Liberałów
 • Zastanawiająca tęsknota  , 1982 – broszura próbująca okres dwudziestolecia międzywojennego i dekadę gierkowską; wydana przez wydawnictwo Officyna Liberałów
 • Janusza Korwin-Mikkego do Stefana Bratkowskiego Lista Otwarty  , 1983
 • Jakich wyborów nie chcemy  , 1985
 • JK-M vs. NN  , 1985 – broszura zawierająca polemikę Janusza Korwin-Mikkego z anonimowym autorem
 • My i wybory  , 1985
 • Liberum veto  , 1986 – zestaw dwóch esejów: drukowych oraz  Dylemat więzi  ; wydawanie przez legalne Wydawnictwo Uniwersyteckie, pierwsza książka Janusza Korwin-Mikkego wydana w oficjalnym obiegu
 • Ratujmy państwo!  1990 – Zbiór felietonów z lat 1973/90 publikowanych w Różnych czasopismach, wydany przez Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie ( ISBN 83-219-0572-2 )
 • Nie tylko o Żydach  , 1991 – zbiór artykułów o pospolitych z posłowiem Antoniego Zambrowskiego , wydany przez wydawnictwo Oficyna Liberałów w Warszawie
 • Prowokacja?  , 1991 – zbiór felietonów z lat 1980-1990 wydanych przez “Gazetę Handlową” w Poznaniu
 • Ojca Vademecum  1991 – Zbiór wskazówek dla Młodych Ojców na pewno chodziło wychowywania Dzieci napisana w formie krótkich i dowcipnych felietonów; nakładem Wydawnictw Watra wydany ( ISBN 8322503459 ); ilustracji zrobić of this autorem publikacji żartem rysownik Szymona Kobylińskiego
 • Rząd rżnie głupa! Czyli mowa sejmowa  , 1993 – zbiór przemówień sejmowych wydanych przez wydawnictwo Agencja Lucullus w Gdańsku; zaznaczenie dokonanych oraz dopisał komentarze i wstęp Zdzisław Kościelak
 • Wizja parlamentu w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  , 1994
 • Śmierci Kara  1995 – broszura z rozważaniami o karze zasadniczej wydana przez wydawnictwo Przedsiębiorstwo Agi w Poznaniu ( ISBN 83-86741-01-5 ); W ramach serie “Współczesna Myśl polityczna”
 • Progu Wolności U  , 1995 – Zbiór felietonów Różnych Czasopism oo oo ac 1981/95 wydany przez wydawnictwo Agencja Lukulla w Gdańsku ( ISBN 83-901661-4-3 ); Połuszczę wyborze szer redakcją Zdzisława Kościelaka z posłowiem Stanisława Michalkiewicza
 • Ubezpieczenia Niebezpieczne  , 2000 – Zbiór publikowanych niepublikowanych tekstów I o wpływie Ubezpieczeń na Rozwój społeczeństw wydany przez Wydawnictwo Dextra w Rzeszowie ( ISBN 83-911760-2-9)
 • Ekonomikka  , 2001 – zbiór felietonów na tematy ekonomiczne, wyboru dokonał Zdzisław Kościelak; przez Wydawnictwo Dextra wydany w Rzeszowie ( ISBN 83-911760-7-X )
 • Rok +2.007  2.001 – Zbiór fikcyjnych listów zrobić przywódców światowych, Które Janusz Korwin-Mikke napisałby po objęciu władzy stanowi w Polsce, wydany przez Wydawnictwo Dextra Rzeszowie od w ( ISBN 83-911760-6-1 )
 • Dekadencja  2002 – Zbiór felietonów wydany przez Wydawnictwo Dextra Rzeszowie cza ( ISBN 83-915648-2-7)
 • Polskę Naprawić, NO problemem  2004 – Zbiór felietonów publikowanych na jest na przestrzeni lat w Polskiej prasie wydany przez Wydawnictwo Fabryka Słów Lublinie cza ( ISBN 83-89011-44-1 )
 • Czyli rzecz o Podatki grabieży  2004 – rozprawa poświęcona systemowi podatkowemu wydana przez Wydawnictwo Dextra Rzeszowie cza ( ISBN 83-911760-5-3 )
 • Nerwy puściły, czyli kupa wariatów  , 2007 r. – zbiór felietonów z coraz częstszych, pogrupowanych tematycznie; przez wydawnictwo Red wydany jazda w Lublinie ( ISBN 978-83-60504-18-5 )
 • Kto tu dymi?  , 2007 – zbiór felietonów z większych czasopism, pogrupowanych tematycznie; przez wydawnictwo Red wydany jazda w Lublinie ( ISBN 978-83-60504-37-6 )
 • Wolność do trzymania za mordę  , 2007 r. – zbiór felietonów z większych czasopism, pogrupowanych tematycznie; przez wydawnictwo Red wydany jazda w Lublinie ( ISBN 978-83-60504-36-9 )
 • Rusofoby w odwrocie  , 2009 – zbiór komentarzy z bloga poświęcony polski polityce wsch; przez wydawnictwo Red wydany jazda w Lublinie ( ISBN 978-83-60504-69-7 )
 • Świat według Korwina. Najlepsze teksty  , 2012 – zbiór felietonów zebranych przez Tomasza Sommerę ukazujących się uprzednień na łamach “Najwyższego Czasu!”; 3S przez media wydany z w Warszawie ( ISBN 978-83-61935-48-3 )
 • Historia według Korwiny  , 2013 – zbór felietonów poświęconych historii English; wydany przez 3SMedia w Warszawie ( ISBN 9788361935292 )
 • Europa według Korwiny  , 2016 – zbiór felietonów traktujących podstawowe treści Unii Europejskiej, ukazujących się uprzednień na łamach “Najwyższego Czasu!”; 3S przez media wydany z w Warszawie ( ISBN 978-83-61935-66-7 )
Publikacje o najlepszych brydżowej

Wraz z mistrzem świata Andrzejem Macieszczakiem napisał pięć podręczników brydżowych pod nazwiskiem Janusz Mikke. Jego opublikowane w latach 70. w miesięczniku ” Brydż ” felietony ukazały się w zbiorze pt.  Pewnego razu …

Publikacje brydżowe  [95]  :

 • Brydż  , 1976, Wydawnictwo “Watra”
 • Bez impasu. Psychologii I logiki Elementy w brydżu  1980 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza ( ISBN 83-203-0213-7 )
 • Dla początkujących Brydż  , 1980, Wydawnictwo “Watra” ( ISBN 83-225-0005-X )
 • Brydż Sportowy  , 1986, Wydawnictwo Sport i Turystyka ( ISBN 83-217-2535-X )
 • Brydżowe Quizy  , 1987, Wydawnictwo “Watra” ( ISBN 83-225-0170-6 )
 • Razu … PEWNEGO  , 1993, Wydawnictwo przez Doris ( ISBN 83-85761-03-9 )

Leave a Comment

Your email address will not be published.