Kresy24.pl

Kresy24.pl to portal informacyjny realizowany przez organizację pozarządową Foundation for Freedom and Democracy. Pełna nazwa strony: “Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna”. Publikuje wiadomości z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji, Azji i Południowego Kaukazu. Pracuje od 2006 roku. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym jest Marek Buchko, aw lipcu 2016 r. Redaktorem naczelnym był Dominik Schenny-Kostanetsky.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *