Leszek Miller

Leszek Cezary Miller  i  (ur3 lipca1946wŻyrardowie) -polskipolityk. 

Okresie W PRL działacz komunistyczny, w latach 1989-1990 Członek Biurach Politycznego KC PZPR , w latach 1993-1996 minister pracy Polityki socjalnej I , W-1996 służyć Szef Urzędu Rady Ministrów 1997 w Ministrów Spraw Wewnętrznych Administracji I , w latach 1997/99 przewodniczący SdRP , w latach 1999-2004 i 2011-2016 przewodniczący SLD , w latach 2001-2004 Prezes Rady Ministrów , w latach 2008-2010 przewodniczący Polskiej Lewicy , w latach 1991-2005 Posel na Sejm I , II , III , IVkadencji i 2011-2015 VII kadencji .

Dzieciństwo i młodość

Syn Floriana i Anny  [1]  . Pochodzi z robotoznawczy rodziny, ojciec był krawcem, matka szwaczką. Rodzice rozstali SIĘ, gdy mial Pół Roku – ojciec opuścił rodzinę, A przyszły premier Nigdy potem nie nie utrzymywał kontaktu z NIM. Wychowywała iść w duchu religijnym Matka – zgodnie z życzeniem JEJ byl przez pewien Czas ministrantem .

Ukończeniu Szkoły Zawodowej PO rozpoczął prace wag Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie , naukę kontynuował wieczorowo wag Technikum Elektroenergetycznym. Odbył służbę wojskową na okręcie podwodnym ORP “Bielik” .

Działalność polityczna w PRL

W latach 60. wstąpił do Związku Młodzieży Socjalistycznej . Był przewodniczącym tej organizacji w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. Po ukończeniu spraw wojskowych w 1969 został działaczem PZPR .

W latach 1973-1974 pełnił funkcję sekretarza komitetu zakładowego PZPR. Otrzymaniu partyjnej rekomendacji PO rozpoczął studia politologiczne na w Wyższej Szkole Nauk SpołecznychPrzy KC PZPR, Które ukończył z w 1978 roku, uzyskując Tytuł zawodowy magistra Nauk Politycznych. Po studiach byl etatowym pracownikiem aparatu partyjnego ( pracował w Komitecie Centralnym, kierując Zespołem, DS następnie Wydziałem. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki).

W lipcu 1986 został wybrany I sekretarzem Rodziców Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach . W grudniu 1988 r. W przeszłości do Warszawy w skrócie na temat Centralnego PZPR.

W grudniu 1988 członkiem został Biura Politycznego komitetu Centralnego PZPR . W styczniu 1989 spotkanie w stołówce zorganizował KC w ktorým wzięła udział grupa opozycyjnej Mlodziezy (m.in. oo nielegalnego wówczas Niezależnego Zrzeszenia Studentów ), jednoczesne zostało następnie zrelacjonowane w prasie, to radiu Telewizji. Jako Przedstawiciel strony rządowej w 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu , Gdzie Razem z Andrzejem Celińskim współprzewodniczył podzespołowi DS. Młodzieży (byl do Jedyny Stolik, Który zakończył obrady bez podpisania porozumienia).

Działalność polityczna w III RP

Działalność do 2001 r.

Po znalezieniu PZPR był współzałożycielem SdRP . Czy marca 1993 pełnił funkcję sekretarza generalnego, pozniej byl wiceprzewodniczącym , A od Grudnia 1997 przewodniczącym Tego ugrupowania. W Sejmie I kadencji sprawował m.in. odgrywać obowiązki grupy parlamentarnej tej partii.

W 1989 kandydował bez powodzenia z województwa skierniewickiego do Senatu . Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej od 1991 do 2005 oszczędzań posła na Sejm I , II , III i IV kadencji .

W 1991, 1993 i 1997 ekwiwalent mandatu w okręgu łódzkim . W tym okręgu znajduje się 50, 85 i 125 tysięcy Głosów. W 2001 r. Został wybrany z najwyższego procentu wszystkich łotewskich członków 145 637 głosów (najwyższe procentowe pośród wszystkich kandydatów w kraju).

90. Na początku lat JEGO Nazwisko (podobnie Jak m.in. Mieczysława Rakowskiego ) bylo łączone ZE sprawa TZW. “Moskiewskiej pożyczki” . Pozwolenia tej sprawy w 1991 r. Włodzimierz Cimoszewicz bezskutecznie wzywał go do nieskładania poselskiego ślubowania.

Od 26 października 1993 roku zrobić 7 lutego 1996 roku pełnił funkcję ministro pracy i Polityki socjalnej w rządach Waldemara Pawlaka í Józefa Oleksego . W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza 26 stycznia 1996 r. Objął stanowisko szefa Urzędu Rady Ministrów. Od 1 stycznia 1997 do 17 października 1997 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji . Po raz pierwszy w kierownictwie tego kurortu znalazły się kobiety ( Katarzyna Piekarska i Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska ).

Trakcie Sejmu W III kadencji byl przewodniczącym klubu parlamentarnego opozycyjnego SLD. W 1999 roku doprowadził zrobić utworzenia na bazie większości Organizacji działającej w ramach koalicji SLD jednolitej partii Politycznej pod TA nazwa. 1 lipca 1999 w ramach wyboru władz organizacyjnych został przewodniczącym tymczasowej Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na kongresie założycielskim Z 18 i 19 tegoż Roku został Grudnia Wybrany na Pierwszego przewodniczącego nowego ugrupowania  [2]  . Funkcję sprawował zrobić TE 6 Marca 2004.

Prezes Rada Ministrów

Leszek Miller udzielający wywiadu w Sejmie (2014)
  Osobny artykuł: Rząd Leszka Millera .
Człowiek Roku 2001 i 2002 według tygodnika ” Wprost ” (styczeń 2003)
Leszek Miller i Marek Belka , w tle marszałek Senatu Longin Pastusiak(2004)

Po zwycięstwie koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy W wyborach parlamentarnych w 2001 , Prezydent Aleksandra Kwaśniewskiego – MIMO Ze dymisja gabinetu Jerzego Bużańska została złożona dopiero na pierwszym posiedzeniu Sejmu (19 października 2001) – Już 4 października desygnował  [3]  Leszka Millera na Prezesa Rady Ministrów, , powierzając ul Misje sformowania nowego rządu. Rozwiązanie precedensowe do bylo (powyborcze desygnowanie premiéra następowało dotąd w dniu dymisji poprzedniego gabinetu), ale konstytucyjnie dopuszczalne i pozwalające na szybsze utworzenie nowego rządu  [4] . 19 października 2001 został powołany na Stanowiska Prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego komitetu Integracji Europejskiej oraz przedstawił Skład Rady Ministrów zaprzysiężonej przez Prezydenta. 26 października 2001 w Sejmie wygłosił wystąpieniem , otrzymując wotum Zaufania stosunkiem głosów 306: 140 Przy 1 głosie wstrzymującym SIĘ.

W Trakcie JEGO rządów przeprowadzono m.in. służb Specjalnych Reforme (rozwiązano UOP , powołując wag JEGO MIEJSCE AGENCJE BEZPIECZEŃSTWA Wewnętrznego ı AGENCJE Wywiadu ). Rowniez prace nad Prowadzono dostosowaniem uregulowań Prawnych wymogów zrobić Placu Unii Europejskiej znajduje . 13 Grudnia 2002 szczycie w nA Kopenhadze Leszka Millera zakończył Negocjacje Z Unia Europejska. 16 kwietnia 2003 w Atenach wraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem i Danutą Hübner podpisał traktat Akcesyjny wprowadzający Polskę robić UE.

W 2003 r. Po referendum akcesyjnym zwrócił się do Sejmu o udzielenie jego rząduowi wotum zaufania . Wciśł je 13 czerwca 2003 stopka 236: 213.

W Marcu 2003 JEGO rząd podjął decyzję o przystąpieniu zrobić TZW . i wysłanie antyterrorystycznej koalicji polskich wojsk zrobić Iraku w ramach międzynarodowej koalicji mającej na celu obalenie rządów Saddama Husajna . Dwa miesiące wcześniej Leszek Miller Byl Wsród sygnatariuszy listů ośmiu europejskich premierów popierających Stanowisko Stanów Zjednoczonychw sprawie Iraku.

4 grudnia 2003 r. Doznał obrażeń w wykonaniu katastrofy lotniczej rządowego śmigłowca Mi-8 pod Warszawą .

W trakcie swojego rządu przedstawia się m.in. “Aferę starachowicką” i “aferę Rywina” . W lutym 2004 zrezygnował z wyprzedzeniem SLD. 1 maja 2004 razem z Aleksandrem Kwaśniewskim uczestniczył w Dublinie w uroczystej uroczystości przyjęcia 10 krajów (w tym Polski) do Unii Europejskiej. Na początku ogłosić decyzję o ustąpieniu z urzędu premiera.

Działalność od 2005 r.

W pierwszym półroczu 2005 przebywał w Woodrow Wilson Międzynarodowe Centrum dla Naukowców w Waszyngtonie , realizując temat badawczy “Wychowanie Polski w przestrzeni Europy Wschodniej”. Na jesień tego roku mimo, że poparcia łódzkich struktur SLD nie został wpisany na listę wyborczą do Sejmu, nie przyniesie jednak startu do Senatu . Po wyborach zajął się publicystyką polityczną (m.in. w tygodniku ” Wprost “). W rocznikach 2005-2007 etatowym pracownikiem SLD. 1 lipca 2006 r. Obłączyć Narodowego Stanu Cywilnego program ” Trybuny “, Którym się nie udało.

15 września 2007 złożył rezygnację z członkostwa w SLD, motywując do brakiem Zgody władz Tego ugrupowania na JEGO zacząć robić Sejmu w przedterminowych wyborach z liści koalicji Lewica i Demokraci , MIMO ponownego poparcia ZE strony Lokalnych działaczy. 20 ogłosił Września, Ze wystartuje z 1. MIEJSCA na Liście Samoobrony RP w Okręgu łódzkim w Tych wyborach i zapowiedział Tworzenie Nowej lewicowej partii. W głosowaniu otrzymał 4142 głosów, Nie uzyskując mandatu  [5]  .

W styczniu 2008 na pierwszym kongresie nowo założonej partii Polska Lewica , został jej przewodniczącym. W grudniu 2009 język ostatniej deklaracji do SLD  [6]  . W styczniu 2010 ponownie zrezygnował z członkostwa w SLD  [7]  .

W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat posła, startując z Pierwszego MIEJSCA liści SLD w Okręgu nr 26 (z siedziba w Gdyni )  [8]  . 10 PO wyborach stosunkiem sprawdź w sklepie głosów 14:11 Wybrany został na przewodniczącego klubu poselskiego SLD w Sejmie VII kadencji, pokonując Ryszarda Kalisza  [9]  . 10 Grudnia 2011 Wybrany na jest przewodniczącego został Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pokonawszy Troje kontrkandydatów: Marka Balta , Joannie Senyszyn i Artura Hebdę  [10]  . W 2012, w głosowaniu bezpośrednim, ponownie został wybrany na szefa stron, przy braku kontrkandydatów, na czteroletnią kadencję  [11]  .

W wyborach w 2015 r. Nie osiągnęło większego rozgłosu (współtworzona przez SLD Zjednoczona Lewica nie przekroczyła wyborczego progu). Nie ubiegał się o tym fakcie SLD – 23 stycznia 2016 r. Na tej funkcji zastąpił Włodzimierz Czarzasty  [12]  .

Życie prywatne

Od 1969 żonaty (żona Aleksandra), ma syna Leszka.

Był pierwowzorem postaci Ludwika M. w sztuce Macieja Kowalewskiego zatytułowanej  Obywatel M.  , wystawianej przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w latach 2002-2004. Laureat telewizyjnych “Wiktorów” w 2001 roku . Dwukrotnie lepszy tytuł ” Człowieka Roku tygodnika” Wprost ” w latach 2001 i 2002 (wspólnie z Günterem Verheugenem ). W 2010 został felietonistą centrowego wydania ” Super Expressu ”  [13]  .

Wyborcze wyniki

Wybory Komitet wyborczy Organ Okręg Wynik
1989 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Senat I kadencji woj. skierniewickie 30 115 (19,82%)  [14]
1991 Sojusz Lewicy Demokratycznej Sejm I kadencji nr 4 49,909 (13,11%)  [15]
1993 Sojusz Lewicy Demokratycznej Sejm II kadencji nr 27 84 355 (18,41%)  [16]
1997 Sojusz Lewicy Demokratycznej Sejm III kadencji nr 27 124 651 (29,49%)  [17]
2001 KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy Sejm IV kadencji nr 9 145 637 (43,45%)  [18]
2007 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Sejm VI kadencji nr 9 4142 (0,98%)  [5]
2011 Sojusz Lewicy Demokratycznej Sejm VII kadencji nr 26 18 038 (3,97%)  [8]
2015 KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni Sejm VIII kadencji nr 26 11 542 (2,47%)  [19]

Ordery i odznaczenia

 • Order Uśmiechu (1996)
 • Zamówienie Krzyża Ziemi Markiej I klas (Estonia, 2002)  [20]
 • Honorowy Towarzysz Honoru  Orderu Zasługi (Malta, 2002)  [21]

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Leszek Cezary Miller . ipn.gov.pl. [dostęp 2013-11-28].
 2. Skocz do góry↑ Krystyna Paszkiewicz (red.):  Partie i koalicje polityki III Rzeczypospolitej  . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 113. ISBN 8322920512 .
 3. Skocz do góry↑ MP z 2001 r. Nr 34, poz. 560
 4. Skocz do góry↑ Lech Garlicki ,  Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu  , wyd. 9., Warszawa 2005, s. 294.
 5. ↑  Skocz do:a  Serwis PKW – Wybory 2007 . [dostęp 2016-03-17].
 6. Skocz do góry↑ Miller zamkniętył wniosek o przyjęcie do SLD . rp.pl, 21 grudnia 2009. [dostęp 2011-06-25].
 7. Skocz do góry↑ Leszek Miller ponownie w SLD . interia.pl, 20 stycznia 2010. [dostęp 2011-06-25].
 8. ↑  Skocz do:a  Serwis PKW – Wybory 2011 . [dostęp 2016-03-17].
 9. Skocz do góry↑ Leszek Miller nowym szefem klubu SLD . tvn24.pl, 19 października 2011. [dostęp 2011-10-19].
 10. Skocz do góry↑ Wybrano nowego szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej . onet.pl, 10 grudnia 2011. [dostęp 2011-12-10].
 11. Skocz do góry↑ Leszek Miller wybrany na przewodniczącego SLD . wp.pl, 28 kwietnia 2012 r. [dostęp 2013-10-27].
 12. Skocz do góry↑ Włodzimierz Czarzasty now szefem SLD! Leszek Miller żegna się ze włączonyiskiem . gazeta.pl, 23 stycznia 2016 r. [dostęp 2016-01-23].
 13. Skocz do góry↑ Leszek Miller felietonistą “Super Expressu” . press.pl, 23 czerwca 2010. [dostęp 2014-04-20].
 14. Skocz do góry↑ MP z 1989 r. Nr 21, poz. 150
 15. Skocz do góry↑ MP z 1991 r. Nr 41, poz. 288
 16. Skocz do góry↑ MP z 1993 r. Nr 50, poz. 470
 17. Skocz do góry↑ MP z 1997 r. Nr 64, poz. 620
 18. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2001 . [dostęp 2016-03-17].
 19. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2015 . [dostęp 2016-03-17].
 20. Skocz do góry↑ Eesti Vabariigi teenetemärgid (  est.  ) . president.ee. [dostęp 2014-12-09].
 21. Skocz do góry↑ Poprzedni laureaci wyróżnień honorowych (  ang.  ) . opm.gov.mt. [dostęp 2014-12-08]. s. 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published.