Ludwik Dorn

Ludwik Stanisław Dorn  (ur 5 czerwca 1954 w Warszawie ) – polski polityk i publicysta.

Latach 1997-2015 W Posel na Sejm III , IV , V , VI i VII kadencji, w latach 2005-2007 wicepremier oraz minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza ı Jarosława Kaczyńskiego 2007 wagowo Marszałek Sejmu V kadencji .

Rodzina

Ludwika Dorna byl Ojcem Dornbaum Henryk (1910-1982; w latach 60. rodzina zmieniła Nazwisko Dorn Na)  [1]  , Który pochodził ZE zasymilowanej Rodziny Żydowskiej z Tarnopola  [2]  . Ludwika Dorna prowadził dziadek od w Tarnopolu Zakład Optyczny. SYN JEGO Henryk, uczył sie na optyka i zegarmistrza w Jenie . Przed II wojna swiatowa należał zrobić Komunistycznej PartII Zachodniej Ukrainy oraz KPP . Działalność polityczna odbywał za od w okresie międzywojennym kare pozbawienia Wolności. Kiedy wojska niemieckie w 1941 powiękżyły się do Tarnopola, Henryk Dorn uciekł do Kazachstanu  [3]  . Cała pozostała w Generalnym Gubernatorowej rodzinie Henryka Dorna, która wymordowana podczas holokaustu  [4]  . Z ZSRR wróził wraz z armią Berlinga . Po wojnie działał w PPR i PZPR , wykładał marksizm-leninizm na Politechnice Warszawskiej  [2]  . Po obniżaniu z etatu, od 1956 r., Jako optyk w Warszawie , w zakładach optycznych w pawilonach przy ulicy Marszałkowskiej. Był członkiem niewierzącą, Ludwik Dorn został wychowany w tradycji agnostycyzmu  [4]  .

Matka Ludwika Dorna, Alina z domu Kugler (1915-2006)  [5]  , była warszawską lekarką neurologiem . Jej wartość był w młodości zatrudnion jako pomocnik kowala . Zdobył wykształcenie medyczne i został oczyszczrzem  [3]  .

Henryk i Alina Dornowie zostały pochowane na cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej .

Dzieciństwo i młodość

W Szkole Podstawowej Ludwik Dorn został laureatem Olimpiady matematycznej. Nauce przeszkadzała il W dysleksja  [6]  . Koniec LAT 60. Pod rozpoczął naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Reytana w Warszawie od Tadeusza . W Tym Czasie działał w 1 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Traugutta Romualda ( “Czarnej Jedynce”), o w ktorej instruktorami Byli m.in. Andrzej Celiński , Antoni Macierewicz D i Piotr Naimski . W Nocy 31 października 1971, wraz z kolegami, namalował Biała farba na murze cmentarza powązkowskiego w Warszawie hasło  Chwała robotnikom pomordowanym w grudniu 1970 Roku . O Tym akcie Informacja oporu wobec “władzy ludowej” została Podana przez nadające ZZA Żelaznej kurtyny radio Wolna Europa  [6]  .

Zdaniu matury z Ludwik Dorn Dostal PO SIE NA jest socjologię na Wydziale Nauk Społecznych jest UW . Się ruchem Fascynował hippisowskim . Studencka miłością byłą JEGO Kinga Dunin  [2]  . W Z. spotkaniach Uczestniczył Jackiem Kuroniem . W roku 1975 w organizowaniu udział Brala Akcji zbierania podpisów przeciwko zmianom w Konstytucji (uznanie PZPR za przewodnia sile Politycznej, wpisanie Przyjaźni Współpracy i ZE Związkiem Radzieckim ) TZW. listů 59 .

Po wydarzeniach czerwcowych w lipcu 1976 roku SIĘ W pomoc dla prześladowanych robotników zaangażował i zaczął działać w Komitecie Obrony Robotników . We wrześniu 1976 został dwukrotnie pobity przez milicjantów , bito iść Palka wagowo pobożności, Nie pozostawiając widocznych śladów  [4]  [6]  . Ód 1977 współpracownikiem redakcji podziemnego byl Miesięcznika ” Głosu ” cza ktorým publikowali najbardziej radykalni działacze KOR (redaktorem naczelnym byl Macierewicz Antoni D). Współpracownikiem byl komitetu Samoobrony Społecznej “KOR”  [7]  .

W 1978 ukończył socjologię, uzyskując tytuł zawodowy magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność opozycyjna

W sierpniu 1980 pobytuwał w are w Warszawie. Został zwolniony na powodować porozumień sierpniowych  [6]  [4]  . We wrześniu 1980 wstąpił zrobić NSZZ “Solidarność” , został tez członkiem KSR Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość . Zakładał i pracował Jako socjolog w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ “Solidarność” Regionu Mazowsze. W powyżej tygodnia wojennymbyl ścigany listem gończym, ukrywał SIĘ przez półtora Roku w GDAŃSKU Iw Warszawie  [4]  (m.in. u Rodziców Jadwigi Staniszkis  [2]  ).

Zastępstwie W internowanego Antoniego Macierewicza kierował redakcją podziemnego “Głosu” i “Wiadomościach” Centrum organizował Dokumentacji Analiz i  [6]  . Jesienią 1983 Jan Olszewski pomógł mu w nawiązaniu rozmów z władzami. Ludwik Dorn podpisał zobowiązanie, że nie będzie łamał prawa PRL. Pokazała dziesięć Dokument Telewizji w programie pod tytułem  Koniec Podziemia  , co wywołało kontrowersje Wsród innych opozycjonistów  [4]  . W “głosie” w oczywisty 1983 opublikował  Odbudowa Panstwa  , w ktorým nawoływał do Zjednoczenia “Solidarności” kosciola katolickiego i Wojskowych Przeciw władzom komunistycznym  [2]  .

80. utrzymywał latach W SIĘ z Tłumaczenia (pseudonimem pod  Dorota Lutecka  ) angielskich powieści szpiegowskich (m.in. Johna le Carre i Lena Deightona )  [6]  . Był przeciwnikiem porozumień Okrągłego Stołu . Do 1989 współpracował z Antonim Macierewiczem . Wspólnie z nim biorł w zakładaniu Zjednoczenia Chrześcijań-Narodowy . Po Czterech jednak Zrezygnował tygodniach, motywując do sprzeciwem wobec Współpracy ZE środowiskiem Henryka Goryszewskiego  [6]  .

Działalność polityczna w III RP

Porozumienie Centrum

Od 1990 Bliżej współpracować Z. zaczął Jarosławem Kaczyńskim , Który zakładał Porozumienie Centrum i wspierał kandydaturę Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich . Zwycięstwie Lecha Wałęsy kanapkami Po został zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP (ktorej szefem został Jarosław Kaczyński) na stanowisku Kierownika Zespołu Analiz  [4]  . Z pracy Tej Odszedł wraz z innymi urzędnikami wywodzącymi SIĘ ZE Środowiska PC po konflikcie Braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich z prezydentem.

Od 1992 był wiceprezesem PC. Gdy Lech Kaczyński kandydował na urząd Prezydenta w wyborach w 1995 roku , pełnił funkcję rzecznika prasowego JEGO. W wyborach parlamentarnych w 1997 roku Jako Członek PC został Wybrany Z LISTY ogólnopolskiej Akcji Wyborczej Solidarność zrobić Sejmu III kadencji . Z Klubu Parlamentarnego Wystąpił AWS w proteście przeciwko powierzeniu Stanowiska ministro sprawiedliwosci wag rządzie Jerzego Bużańska Hannie Suchockiej , ktorej zarzucał tolerowanie inwigilacji Środowiska okresie w komputerze, gdy byłą premierem (1992-1993). Wziął udziału w Nie zjednoczeniu Porozumienia Centrum oo Partia Chrześcijańskich Demokratów w 1998 i wraz z innymi Państwami Członkowskimi kontynuował działalność pod dawną nazwą.

Sprawiedliwość i Prawo

W 2001 Jarosławem i Lechem Kaczyńskimi oo wspólnie oraz Grupa współpracowników z PC Bral udział w założeniu prawa i sprawiedliwosci . Został powołanym na stanowisko wiceprezesa tej partii. W wyborach parlamentarnych w 2001 zastosł się do Sejmu IV kadencji w Wielkiej podwarszawskim . Od grudnia 2002 był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS. W wyborach parlamentarnych w 2005 zastosowano reelekcję w tym okręgu. Trzykrotnie w rankingu ” Polityki ” był zakończany do Grona najlepszych posłów  [8]  .

31 października 2005 r. Został ministrem spraw wewnętrznych i administracji w mniejszościowym rządziu Kazimierza Marcinkiewicza . Wkrótce po nominacji na to stanowisko zostało także powołane do Rady Ministrów . 6 lutego 2007 r., Data wprowadzenia w stan gotowości. Premier Jarosław Kaczyński przyjął dymisję z funkcji ministra, pozostawiając ją Ludwika Dorna na drugim z tych stanowisk. Podymanie podniosłe w “ważnej sprawie związanej z funkcjonowaniem ośrodka”. 8 lutego 2007 r. Rowniem Prezydenta RP Ludwik Dorn został odwołany z funkcji ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Zastąpił go Janusz Kaczmarek, dotychczasowy prokurator krajowy .

27 kwietnia 2007 kandydat ubiegający SIĘ Jako O Urząd Marszałka Sejmu , został odwołany przez Prezydenta Rady ze skladu Ministrów,. Tym SAMYM dniu W sejmowe powołał przejść na Stanowisko Marszałka Sejmu, w głosowaniu pokonał kandydata Platformy Obywatelskiej , Bronisława Komorowskiego stosunkiem nie głosów 235 189  [9]  . Lista wydarzeń.

Działalność od 2007 r.

W wyborach parlamentarnych 2007 w PO RAZ czwarty Z. rzędu uzyskał mandat Poselskim , otrzymując 81696 głosów. 5 Tego samego Roku listopada złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa PIS, sprzeciwiając SIĘ polityce Jarosława Kaczyńskiego w partii. W Tym SAMYM miesiącu PREZES PiS zawiesił przejść w prawach członka partii, co spowodowało wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.

Wrębniku 2008 Prawa i Sprawiedliwości. 34 członków zarządu było za ważne, 2 osoby się wstrzymały, a 1 osoba ( Tomasz Dudziński ) środek przeciwny. Również usunięte z klubu parlamentarnego PiS. Decyzje te uzasadniano m.in. wywiadami prasowymi Ludwika Dorna, w których miał “dezawuować kierownictwo stron i osoby samego prezesa”  [10]  .

W październiku 2009 został przewodniczącym Nowo utworzonego Koła parlamentarnego Polska Plus , aw styczniu 2010 członkiem prezydium ZARZĄDU Nowo powstałej partii o Tej samej nazwie. Marcu zadeklarował Swój Ww początkowego wyborach prezydenckich , jednak wagowo związku z Tragedia Smolenská i przedterminowymi wyborami prezydenckimi, 20 kwietnia 2010 ogłosiła wycofanie JEGO partia kandydatury  [11]  . 8 Gdy Polskiej Plus oficjalnie maja poparła kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego Ludwik Dorn zrezygnował Tym dniem oo oo w członkostwa prezydium ZARZĄDU partii oraz szefowania JEJ Kolu parlamentarnemu  [12]  . Tydzień później oficjalnie wyraził opinię dla Marka Markai zrezygnował z członkostwa w partii  [13]  . W wyborach samorządowych poparł Krajową wspólnotę Samorządową  [14]  . W grudniu 2010 r. Podjął współpracę z PiS  [15]  .

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku ponownie wystartował oo Listy prawa i sprawiedliwosci. Utrzymał mandat Poselskim, uzyskując 18683 Głosy  [16]  . W Sejmie VII kadencji początkowo rowniez pozostawał posłem niezrzeszonym, A 15 Grudnia 2011 do klubu parlamentarnego przystąpił Solidarna Polska . Byl szefem powołanej w Marcu 2012 rady konsultacyjno-programowej partii o Tej nazwie , jednak nie nie został członkiem Tego ugrupowania. 23 maja 2014 funkcji szefa z zrezygnował rady konsultacyjno-programowej Solidarnej Polski, A Dzień pozniej z członkostwa w klubie poselskim Tej partii (Który przestał istnieć)  [17]  . W trakcie trwania wyroku wydano rozporządzenieotwierał dostęp do tej samej formacji w regionie mazowieckim, jednak Solidarna Polska nie osiągnęła progu wyborczego. W wyborach prezydenckich w 2015 opowiedział się za Andrzejem Dudą  [18]  . W wyborach parlamentarnych w tym samym roku bez powodzenia ubiegania się o poselską reelekcję z listy Platformy Obywatelskiej  [19]  .

Życie prywatne

Jako człowiek roczny za przyjęcie katolicki chrzest  [4]  . Ma cztery córki. Trzecią swoją żoną jest Izabela Śmieszek-Dorn, warszawska wizażystka i charakteryzatorka , specjalistka od bodypaintingu  [20]  .

Dorn Poza polityka Ludwik zajmuje SIĘ tłumaczeniem wierszy (m.in. Johna Keatsa i Williama Butlera Yeatsa ) oraz powieści szpiegowskich, A takze pisze bajki. Z Nich Jedna  O śpiochu tłuściochu IO psie Sabie  została wyróżniona na ogólnopolskim Konkursie “Wielcy poeci Piszcie dla Dzieci”  [21]  . Suke Sabe mial (rasy sznaucer )  [22]  . Stalo SIĘ O Niej głośno w 2007 wzgledu na jest przyprowadzenie ZE JEJ do Sejmu, wyprowadzenie JEJ na jest przekładka przez funkcjonariuszy BOR-u i rzekome pogryzienie mebli cza rezydencji ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji  [23]  .

Wyborcze wyniki

Wybory Komitet wyborczy Organ Okręg Wynik
1991 Porozumienie Obywatelskie Centrum Sejm I kadencji nr 6 511 (0,23%)  [24]
1993 Porozumienie Centrum Sejm II kadencji nr 27 5455 (1,19%)  [24]
1997 Akcja Wyborcza Solidarność Sejm III kadencji nr 2  [25] 1012 (0,36%)  [26]
2001 Prawo i Sprawiedliwość Sejm IV kadencji nr 20 17 482 (5,96%)  [27]
2005 Prawo i Sprawiedliwość Sejm V kadencji nr 20 39 929 (12,58%)  [28]
2007 Prawo i Sprawiedliwość Sejm VI kadencji nr 20 81 696 (17,74%)  [29]
2011 Prawo i Sprawiedliwość Sejm VII kadencji nr 20 18 683 (4,15%)  [16]
2014 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro Parlament Europejski VIII kadencji nr 5 5362 (1,37%)  [30]
2015 Platforma Obywatelska RP Sejm VIII kadencji nr 17 4214 (1,53%)  [31]

Publikacje Wybrane

 • Zdruzgotki  (  wiersze  ), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2008.
 • Rozrachunki i wyzwania  , Prószyński Media, Warszawa 2009.
 • Słabości anatomia  (wywiad przeprowadzony przez Rzeka- Roberta Krasowskiego ), Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2013 | Warszawa.

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Ludwik Dorn: Msza święta jest liczbą cudem . fronda.pl, 1 października 2009. [dostęp 3 października 2009].
 2. ↑  Skocz do:a  Andrzej Stankiewicz : Tważerzyk bliźniaka . rp.pl, 13 grudnia 2005. [dostęp 3 października 2009].
 3. ↑  Skocz do:a  Osobny świat Ludwika Dorna . “Rzeczpospolita”, 17 lutego 2007. [dostęp 3 października 2009].
 4. ↑  Skocz do:a  Jacek Hugo-Bader : Sylwetka pochyła . wyborcza.pl, 30 października 2005. [dostęp 3 października 2009].
 5. Skocz do góry↑ Informacje w BIP IPN . [dostęp 12 lipca 2010].
 6. ↑  Skocz do:a  g  Cezary Łazarewicz: Trzeci Kaczyński . ” Przekrój “, 15 września 2005. [dostęp 3 października 2009].
 7. Skocz do góry↑ Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra (wybór, wstęp i opracowanie), Kryptonim “Gracze”. Służba społeczna “KOR” 1976-1981  , Warszawa 2010, s. 57
 8. Skocz do góry↑ Mikołaj Lizut : Dorn – jednak wykształciuch . wyborcza.pl, 8 lutego 2007. [dostęp 3 października 2009].
 9. Skocz do góry↑ Informacje na stronie Sejmu . [dostęp 3 października 2009].
 10. Skocz do góry↑ Dorn wyrzucony z PiS . gazeta.pl, 21 października 2008. [dostęp 3 października 2009].
 11. Skocz do góry↑ Wybory 2010: Dorn zrezygnował ze startu w wyborach dyplomowych . gazeta.pl, 20 kwietnia 2010. [dostęp 20 kwietnia 2010].
 12. Skocz do góry↑ Decyzja . dorn.blog.onet.pl, 8 maja 2010. [dostęp 8 maja 2010].
 13. Skocz do góry↑ Dornrupuje z członkostwa w Polsce Plus . rp.pl, 15 maja 2010. [dostęp 15 maja 2010].
 14. Skocz do góry↑ Ludwik Dorn: Dzielenie miliardów, międlenie słów . wpolityce.pl, 9 listopada 2010. [dostęp 21 września 2015].
 15. Skocz do góry↑ Ludwik Dorn nawiązuje współpracę z PiS . pis.org.pl, 7 grudnia 2010. [dostępność 7 grudnia 2010].
 16. ↑  Skocz do:a  Serwis PKW – Wybory 2011 . [dostęp 17 marca 2016].
 17. Skocz do góry↑ Koniec klubu parlamentarnego ziobrystów. Dorn i Górski odchodzą z Solidarnej Polski . gazeta.pl, 25 maja 2014. [do Dostęp dostęp 26 maja 2014].
 18. Skocz do góry↑ Głos za Dudą . dorn.blog.onet.pl, 20 maja 2015. [dostęp 21 września 2015].
 19. Skocz do góry↑ Dorn: wolę formację, która jest przy ziemi, a nie w stratosferze . tvn24.pl, 2 września 2015. [dostęp 21 września 2015].
 20. Skocz do góry↑ Agnieszka Wirtwein: Wywiad z żoną wicepremiera Dorna. Iza Śmieszek-Dorn: Ludwik nie dał się pomalować . dziennik.pl, 19 grudnia 2006. [dostęp 12 lipca 2010].
 21. Skocz do góry↑ Ludwik Dorn w serwisie “Ludzie Wprost” . [dostęp 3 października 2009].
 22. Skocz do góry↑ Zdechła Saba Ludwika Dorna . wiadomości24.pl, 10 maja 2009. [dostęp 3 października 2009].
 23. Skocz do góry↑ Piotr Krysiak: Saba Dorna zżarła meble MSWiA . wp.pl, 23 września 2007. [dostęp 3 października 2009].
 24. ↑  Skocz do:a  Polska – dane kandydata (  ang.  ) . University of Essex. [dostęp 17 marca 2016].
 25. Skocz do góry↑ Mandat uzyskaneany listy ogólnopolskiej.
 26. Skocz do góry↑ MP z 1997 r. Nr 64, poz. 620
 27. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2001 . [dostęp 17 marca 2016].
 28. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2005 . [dostęp 17 marca 2016].
 29. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2007 . [dostęp 17 marca 2016].
 30. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2014 . [dostęp 17 marca 2016].
 31. Skocz do góry↑ Serwis PKW – Wybory 2015 . [dostęp 17 marca 2016].

Leave a Comment

Your email address will not be published.