MyHeritage

MyHeritage – strona internetowa pozwalająca odkrywać historię rodziny, dzielić się nią i zachowywać ją. Swoim użytkownikom na całym świecie oferuje platformę online, platformę mobilną, jak i oprogramowanie. MyHeritage pozwala użytkownikom na tworzenie drzewa genealogicznego online, szukanie przodków w miliardach rekordów historycznych (aktach i innych), dzielenie się i zachowywanie zdjęć, filmów, oraz odkrywanie i łączenie się z obecnymi i nowo odnalezionymi krewnymi . W 2003 roku założyciel i dyrektor generalny Gilad Japhet rozpoczął działalność MyHeritage w swoim pokoju gościnnym w Bene Atarot, na przedmieściach Tel Awiwu w Izraelu . Gilad zdecydował się założyć działalność gospodarczą, po tym jak sam nie mógł znaleźć odpowiedniego narzędzia w Internecie, które spełniałoby jego oczekiwania. MyHeritage jest popularnym miejscem dla badań historii rodziny. Serwis jest dostępny w 40 językach świata i obsługuje łącznie 80 milionów użytkowników, 1,6 miliarda profili i 28 milionów drzew genealogicznych. W lutym 2012 przedsiębiorstwo przeniosło siedzibę do nowych biur w Or Jehuda, niedaleko Tel Awiwu. Kolejne biura zostały otwarte w Tel Awiwie w grudniu 2014.

W 2008 roku MyHeritage otrzymało 15 milionów dolarów, kiedy przedsiębiorstwo venture capital Index Ventures dołączyło do Accel, który zainwestował już wcześniej w przedsiębiorstwo W 2008 roku MyHeritage przejął Kindo.com, inny rodzinny portal genealogiczny, który był popularny w Europie . W lutym 2010 r. MyHeritage przejął niemieckie przedsiębiorstwo Online Social Networking (OSN) prowadzące strony genealogiczne w ponad 15 krajach, w różnych językach. Wśród nich był verwandt.de w Niemczech, moikrewni.pl w Polsce i dynastree.com w USA. OSN GmbH, który został założony w czerwcu 2007 r., z projektem Verwandt.de, w ciągu 2 lat potrafił zebrać 10 milionów użytkowników, którzy utworzyli ponad 100 milionów profili. Dzięki przejęciu OSN, MyHeritage dodało wiele nowych funkcji, oraz rozszerzyło zasięg i liczbę użytkowników . W czerwcu 2011 MyHeritage przejął polskie przedsiębiorstwo Bliscy.pl, należące wcześniej do operatora Wirtualna Polska . W listopadzie 2011 MyHeritage przejął FamilyLink.com operujący w Stanach Zjednoczonych – serwis oparty na subskrypcjach, oferujący dostęp do dużej bazy danych zawierającej treści historyczne, a w tym spisy ludności, akta urodzenia i zawarcia małżeństwa, akta zgonu, jak również duże w rozmiarach archiwum gazet historycznych . W grudniu 2011 MyHeritage wydało pierwszą wersję aplikacji mobilnej na IPhone, Ipad i Android . W 2012 roku MyHeritage przekroczył liczbę 1 miliarda profili . W tym samym roku ukazała się wyszukiwarka MyHeritage SuperSearch, która obecnie zawiera 5,7 miliarda rekordów historycznych. We wrześniu tego samego roku, MyHeritage przedstawił Record Matching, technologię, która automatycznie porównuje miliardy rekordów historycznych z 1,5 miliardami profili użytkowników na MyHeritage – po wyszukaniu połączenia przez tę technologię, użytkownik otrzymuje powiadomienie . W listopadzie 2012 roku MyHeritage przejął Geni, popularny serwis genealogiczny w USA. W 2013 MyHeritage przedstawił Family Tree Builder 7.0 – bezpłatne oprogramowanie genealogiczne – wraz z nowymi funkcjami, a w tym sync, Unicode i Record Matches . W 2013 MyHeritage ogłosiło również dodanie do swojej bazy danych wszystkie rekordy ze Spisów Ludności w USA w latach 1790-1930 . W tym samym roku przedsiębiorstwo zaprezentowało Record Detective, pierwszą tego rodzaju technologię, która pozwala na złożone wyszukiwania – wyszukiwanie podobieństw z innymi drzewami genealogicznymi użytkowników, połączeń między krewnymi, i powiązań pomiędzy rekordami historycznymi. Technologia generuje nowe przewody i odkrycia, przeszukując pojedynczy rekord historyczny pod względem podobieństw i połączeń z innymi rekordami, i wyszukując podobieństw i połączeń z osobami, które mogą być spokrewnione z daną osobę . W październiku 2013 MyHeritage zawarł partnerstwo strategiczne z wiodącą organizacją genealogiczną FamilySearch, wnosząc do przedsiębiorstwa miliardy globalnych rekordów historycznych i profili drzew genealogicznych, obejmujących setki lat . W grudniu tego samego roku MyHeritage dodał miliony rekordów historycznych z krajów skandynawskich . W lutym 2014 MyHeritage połączyło swoje siły z BillionGraves, wspólnie działając na rzecz inicjatywy zachowywania informacji z nagrobków, światowych cmentarzy poprzez digitalizację . W kwietniu 2014 MyHeritage ogłosiło osiągnięcie ważnego kroku, przekraczając liczbę 5 miliardów rekordów historycznych w swojej bazie danych . W październiku 2014 MyHeritage objęło partnerstwo z EBSCO Information Services, dzięki czemu usługi MyHeritage zostały wprowadzone w bibliotekach i instytucjach edukacyjnych na całym świecie . Również w październiku tego samego roku, MyHeritage ogłosiło partnerstwo strategiczne i integrację produktu z 23andMe . W listopadzie 2014 MyHeritage ogłosił partnerstwo strategiczne w Holandii i pierwszą krajową, telewizyjną kampanię reklamową . W listopadzie 2014 MyHeritage zintegrował swoje technologie łączeń w RootsMagic i Family Historian Genealogy Software . W grudniu 2014 MyHeritage przedstawiło Instant Discoveries, dając tym samym możliwość użytkownikom na odkrywanie przodków i tworzenie drzewa genealogicznego w Internecie w kilka sekund . Doświadczenie to zostało sukcesywnie przetestowane przez przechodniów w Nowym Jorku.

MyHeritage to ogólnoświatowa strona internetowa poświęcona historii rodziny, dostępna w ponad 40 językach. Jedną z głównych usług jest bezpłatna strona rodzinna, która umożliwia członkom komunikację, pozostawanie w kontakcie z krewnymi, tworzenie drzewa genealogicznego w Internecie, dokumentowanie dziedzictwa rodzinnego, udostępnianie zdjęć, wydarzeń, wiadomości i filmów. Uczestnicy mogą zapraszać innych członków rodziny do przyłączenia się do witryny, a tym samym mieć możliwość aktywnego udziału w badaniu ich historii rodzinnej.

MyHeritage ma ogromną internetową bazę danych zawierającą ponad 5,7 miliarda rekordów historycznych; w tym akty urodzenia, akty zgonu, dokumenty małżeńskie, spisy ludności, archiwa wojskowe, rejestry imigracyjne. Korzystając z globalnej wyszukiwarki SuperSearch, użytkownicy mogą przeszukiwać swoich przodków w Internecie. SuperSearch zawiera także największą na świecie kolekcję historycznych gazet.

MyHeritage umożliwia użytkownikom zapisywanie i udostępnianie rodzinnych zdjęć i filmów. Dodając zdjęcia do witryny rodziny, możesz z powodzeniem przekształcić swoje drzewo genealogiczne ze zwykłej listy nazwisk w ekscytującą rodzinną pamiątkę. Zdjęcia dodane do MyHeritage można udostępniać członkom rodziny.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.