Open Directory Project

Otwórz projekt Directory (znany również jako dmoz z katalogu Mozilla) – otwarty katalog stron, pracujący w 1998-2017 roku, który jest wspierany przez grupy serwerów Time Warner, który w postaci drzewa kategorii, a wszystkie rekordy były edytowane wspólnotę redaktorów wolontariuszy.

Ideą było stworzenie kompleksowego, wolne i stale utworzyć katalog stron internetowych, w którym każdy wpis jest sprawdzony i opisany mężczyzna (ODP główne hasło to „ludzie robią to lepiej”, co oznacza „Ludzie robią to lepiej”). Zatem edytowane katalog pod względem liczby opisanych stronach nie mogą wygrać z automatycznych wyszukiwarek takich jak Google, ale opisując go zgodnie z rzeczywistą treścią stron i są w odpowiednich kategoriach tematycznych. Dlatego, katalog nie był przydatny przy poszukiwaniu konkretnej strony, a najbardziej przydatnych stron związanych z określonym tematem lub zawierający ciekawą treść. Katalog aktualizacja została poprawiona za pomocą automatycznych mechanizmów takich jak robozilla, że ​​systematycznie wyglądały na kategorie i oznaczone nieaktualnych wpisów, na przykład, w wyniku zniknięcia tej stronie. W sierpniu 2011 r. Katalog zawierał około 5 milionów stron około 1 miliona kategorii utworzonych i utrzymywanych przez prawie 92 000 redaktorów. Na świecie: polska kategoria, wydana w języku polskim, skatalogowała ponad 63 000 stron. Dostęp do katalogu, a także prezentacji rachunków był wolny, a zawartość została dostarczona w postaci zaktualizowanego pliku na RDF na bazie ODP licencja wolna, podobny do typowej licencji Open materiały, takie jak GNU FDL. czasami pobierano zawartość ODP i umieszczano ją we własnych katalogach. Do lipca 2011 r. Katalog internetowy Google był oparty na danych ODP. Wchodzenie na stronę w ODP oznaczało, że po pewnym czasie został wysłany wraz z odpowiednim opisem dla wielu dużych wyszukiwarek. Na stronie ODP nie było reklam, a projekt działał na zasadach niekomercyjnych.

Redaktorem w ODP mógł zostać każdy chętny, musiał jednak w swym wniosku wykazać, że posiada kwalifikacje potrzebne do prowadzenia danej kategorii. Na początku redaktorzy uzyskiwali zwykle prawo redagowania niewielkich kategorii (zalecany był na początek dział, który ma mniej niż 100 stron). Redaktorów obowiązywała swoista etyka – nie wolno im było promować stron, z którymi są osobiście związani, nie mogli odmawiać wpisów do przydzielonych im kategorii bez dobrego uzasadnienia, powinni redagować wpisy możliwie jak najbardziej obiektywnie. Uprawnienia poszczególnych redaktorów były zróżnicowane. Redaktor szerszej kategorii (np: World: Polski: Nauka i edukacja) miał dostęp do wszystkich kategorii w niej zawartych np. World: Polski: Nauka i edukacja: Chemia. Najlepsi redaktorzy mieli prawo redagowania całego katalogu, a cieszący się największym zaufaniem (metaredaktorzy) – prawo przyznawania innym uprawnień, a w razie naruszania przez redaktora zasad etycznych ODP, współdecydowania o odbieraniu uprawnień oraz o zasadach działania całego katalogu. W sierpniu 2004 większość zadań zespołu etatowego ODP została przekazana wybranym metaredaktorom, zwanym adminami. W marcu 2008 uprawnienia administratorów uzyskało kolejnych siedmiu metaredaktorów. Struktura kategorii tworzona była przez samych redaktorów. Każdy redaktor mógł tworzyć nowe podkategorie w obrębie redagowanej przez siebie kategorii. Zmiany nazw i przenoszenie kategorii musiały być uprzednio uzgodnione i mogły być wykonywane tylko przez redaktorów z odpowiednimi uprawnieniami. Miejscem uzgadniania takich zmian było głównie Forum Redaktorów, do którego dostęp mieli wyłącznie redaktorzy ODP. Katalog ogólny składał się również z dwóch „podkatalogów”. Jednym z nich był dział Adult gromadzący strony tylko dla dorosłych. Wejście do tej części nie było możliwe przez linki w katalogu ogólnym, tak aby zapobiec możliwości przeglądania przez dzieci. Innym był dział Kids and Teens, mający na celu stworzenie najlepszego katalogu ze stronami dla dzieci i młodzieży.

ODP powstało z inicjatywy dwóch hakerów Richa Skrenty i Boba Truela, którzy w 1998 roku utworzyli otwarty katalog o nazwie Gnuhoo (co pochodzi od zbitki słów GNU i Yahoo). Skrenta i Truel skontaktowali się z Chrisem Tollesem, który piastował stanowisko menedżerskie w Sun Microsystems. Nazwa projektu została po proteście FSF zmieniona na Newhoo. Pod koniec 1998 roku Newhoo zostało sprzedane firmie Netscape za 1 milion USD, która udostępniła zawartość katalogu w oparciu o licencję Open Content, zmieniając jednocześnie nazwę na ODP-DMoz. W 2000 roku firmę Netscape kupiła AOL, która w 2001 roku połączyła się z Time Warner w koncern AOL Time Warner, która utrzymywała serwery projektu i jest właścicielem jego oprogramowania. Wiele funkcji ODP realizowanych było przez działające na osobnych serwerach wolne oprogramowanie pisane przez redaktorów. Główny serwer ODP uległ poważnej awarii około 20 października 2006. Dostęp redakcyjny do katalogu i wprowadzanie w nim zmian stało się możliwe ponownie 18 grudnia 2006. Długa przerwa w działalności redakcyjnej stała się powodem ożywionej debaty na temat przyszłości katalogu. AOL ogłosiło zamiar jego reformy i poprawienia funkcjonalności oraz użyteczności. 17 marca 2017 katalog DMOZ został ostatecznie zamknięty po 19 latach działalności .

Leave a Comment

Your email address will not be published.