Pasporta Servo

Pasporta Servo jest przedsięwzięciem Światowej Młodzieżowej Organizacji Esperanto, sekcji młodzieżowej Universala Esperanto-Asocio, która pozwala esperantystom z całego świata oferować i używać darmowych lub bardzo tanich mieszkań.

* CouchSurfing

* Oficjalna strona Pasporta Servo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *