Representational State Transfer

Reprezentatywny transfer państwowy (REST) to styl architektury oprogramowania oparty na doświadczeniu pisania specyfikacji protokołów HTTP dla systemów rozproszonych. REST wykorzystuje między innymi jednorodny interfejs, komunikację bezstanową, zasoby, widoki, hipermedia, HATEOAS. Proponuje go Roy T. Fielding w 2000 roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published.