dol2day

dol2day – internetowa społeczność w języku niemieckim, platforma dyskusyjna i jednocześnie modelowanie polityczne. Istnieje od 2000 roku, a jego pełne imię brzmi “online dzisiaj”. Użytkownicy (potocznie zwani dolorami) omawiają pewne tematy (głównie polityczne, ale nie tylko), są organizowane w wirtualnych partiach i inicjatywach, uczestniczą w czatach z politykami i innymi interesującymi osobami. Udział jest bezpłatny dla wszystkich, platforma nie sprzedaje uczestnikom żadnych płatnych dodatkowych usług. Dol2day jest jedną z najstarszych społeczności internetowych.

dol2day jest zamiarem modelowania demokracji. Uczestnicy mogą organizować się w wirtualnych partiach, dodatkową formą organizacji są “inicjatywy” (inicjatywa), czyli wirtualne stowarzyszenia, nie zawsze polityczne. Co cztery miesiące wybiera się kanclerza Internetu.

Continue Reading “dol2day”