Google App Engine

Google App Engine (GAE) to platforma programistyczna obsługująca aplikacje internetowe w centrach danych Google. Obsługuje języki Python, Java, PHP i Go. Działa na zasadzie chmury obliczeniowej. To jest platforma jako usługa. Użytkownik nie zajmuje się problemami związanymi z hostowaniem aplikacji, w przypadku zwiększenia obciążenia może jedynie kupić transmisję lub godziny pracy procesora, GAE automatycznie rozdzieli ją na dostępne serwery. W wersji beta GAE rozpoczęło się we wrześniu 2008 roku.

Continue Reading “Google App Engine”