OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) to projekt społeczności online, którego celem jest stworzenie bezpłatnej, ogólnodostępnej mapy całego globu. Jest on dostępny do edycji przez zarejestrowanych użytkowników. Stworzenie i rozwój OSM wynikało z ograniczeń dostępności i wykorzystania map oraz pojawienia się niedrogich przenośnych urządzeń do nawigacji satelitarnej. OpenStreetMap został stworzony przez British, State Coast, w 2004 roku. Jego twórczość została zainspirowana sukcesem Wikipedii i dominacją rynku danych kartograficznych w Wielkiej Brytanii i innych krajach. W 2018 r. Liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 4,5 miliona osób, które mogą edytować mapy przy użyciu wcześniej zapisanych ścieżek GPS, zdjęć satelitarnych, map, dla których upłynął okres praw autorskich, oraz własnej wiedzy o edytowanym obszarze. Są one publikowane w ramach licencji Open Database.

Continue Reading “OpenStreetMap”