Uładzimir Katkouski

Katkouski Uładzimir  ( Bial. Uładzimir Katkoўskі; ur. 19 czerwca 1976 w Mińsku ZM. 25 maja 2007 w Pradze ) – Białoruski Informatyk, Aktualna białoruskojęzycznego internetu .

Życiorys

Urodził się w Mińsku i tam ukończył szkoły. W 1993 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych w ramach wymiany edukacyjnej. W Bułgarii ukończył informatykę na uniwersytecie amerykańskim. Pracował w Budapeszcie w Fundacji Sorosa , a następnie we Frankfurcie nad Menem . Od 2002 roku wszystko w białoruskiej redakcji Radio Swoboda .

16 czerwca 2006 uległ w Roku Pradze ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, w ktorým JEGO Żona straciła Noge, na SAM zapadł wag śpiączkę , z ktorej Już SIE NIE wybudził. Zmarł po prawie roku, 25 maja 2007 roku.

Internet

Był jednym z pionierów białoruskojęzycznego Internetu . W końcu lat 90. XX wiek razem z kolegami przygotowżył stronę  Litwanija, ziamla lićwinau  . Jednym z pierwszych byl białoruskojęzycznych blogerów w  LiveJournal  (rydel23) i jednym z bardziej popularnych. Za blog  br23.net  rozwiązł Grand Prix 4. edycja konkursu operatora TUT.BY.

utrzymywał ja strone Utworzył Pravapis.org, poświęconą językowi białoruskiemu, oraz strone  Martyralog Biełarusi  poświęconą stalinowskim represjom na Białorusi jest. Przełożyłem na język białoruski interfejs Google .

Był twórcą i jednym z najaktywniejszych redaktorów białoruskiej Wikipedii , jej administratorem i biurokratą. ( Udzelnik: Rydel ).

Uładzimir Katkouski w kulturze

Wital Silicki , współautor  Histarycznego słounika Biełarusi  w przedmowie dożywotnie wydawnictwa zadedykował ją Uładzimirowi Katkouskiemu, pisząc:

OSOBY Uładzimira Katkouskiego Nigdy nie nie spotkałem, ale JEGO niesłabnące dążenia, by rozpowszechniać język Białoruski, kulture i historie w internecie doprowadziły zrobić stworzenia licznych Zasobów internetowych, z ktorých korzystam w Mojej Pracy.

Katkouski zmarły przedkładać książki do druku. Sam Wital Silicki rowniez zmarł przedwcześnie – w WIEKU 38 łata, w wyniku Choroby nowotworowej  [1]  .

Przypisy

  1. Skocz do góry↑ Janka Zaprudnik:  Pamiaci Witala Silickaha  (  biał.  ) . Nasza Niwa , 2011-06-24. [dostęp 2011-06-25].

Leave a Comment

Your email address will not be published.