Uzupełniająca Mapa Polski

UMP-PCPL (w skrócie UMP) to polski projekt społecznościowy do tworzenia otwartej mapy wektorowej skierowanej do odbiorników Garmin. UMP opiera się na podobnych zasadach OpenStreetMap, ale prawie cały zespół pochodzi z Polski, w wyniku czego terytorium Polski jest wyraźnie lepiej rozwinięte niż inne kraje. Projekt obejmuje również zbiór niebezpiecznych miejsc, zwany UMP-Radary.

Około 1998 r. Stworzono pierwsze bezpłatne mapy dla odbiorników GPS Garmin. Stało się to możliwe dzięki znajomości formatu binarnego plików map – bez wsparcia, ale także bez zastrzeżeń Garmin. Opublikowany kompilator (produkt płatny). Środowisko stworzyło dla takich map nazwę “Dodatkowa mapa Polski” (patrz także zrzut ekranu na stronie GPS Maniac). Na początku 2003 r. Stworzono mapę drogową dla Polski pod nazwą UMP-PL. Technicznie, były to ścieżki i punkty, które odbiorcy pamiętają, bez żadnej znaczącej adaptacji. Tomas Surmach koordynował gromadzenie i przetwarzanie danych. W marcu 2004 r. Grupa, która stworzyła szczegółową mapę Warszawy, została utworzona pod nazwą UMP-Wawa. Dwa miesiące później mapa stała się częścią UMP-PL. Również w 2004 r. Uruchomiono usługę Mapcenter, która umożliwia kompilowanie własnych map z pełną wersją kompilatora, aby udostępnić ją wszystkim zainteresowanym stronom. Od lipca do listopada 2006 roku UMP-Wawa wchłonęła dane UMP-PL i przyjęła wspólną nazwę UMP-pcPL. W marcu 2008 roku obszar został rozszerzony, w tym Czechy i Słowacja. W styczniu 2009 roku, oprócz kompilacji dla odbiorników Garmin mapy wizualizacji możliwe stało się bezpośrednio przeglądać strony internetowe, a w 2012 roku strona została wzbogacona o routingu online. Od 2013 r. Topo obejmuje również Czechy, Słowację, Niemcy, a mapa obejmuje całą Europę z pozostałymi danymi z innych kontynentów.

Podstawą do stworzenia danych są ślady zebrane w terenie przez odbiorniki GPS oraz obserwacje osób wspierających projekt. Bezpośrednia edycja danych źródłowych jest możliwa tylko dla wyznaczonych autorów (prawo do zapisu w repozytorium CVS). Inne osoby mogą przygotować dane na różnych poziomach promocji – od prezentacji poszczególnych punktów, propozycji konkretnych korekt, wkładu do źródeł bez zmian.

Idea kart UMP jest darmowa (za darmo). Początkowo UMP karty nie ma prawa do korzystania w ogóle, mogą mieć wspólne zasady, na przykład, niższe niż na początku licencja UMP-Wawa: marca 2007 UMP-pcPL używa licencji Creative Commons ShareAlike 3.0 (CC BY-SA) dla danych i dla i dla zwykłych plików po przetworzeniu.

Używane narzędzia są zwykle dostępne na zasadzie bezpłatnego lub shareware. Zadania konkretnego wykonania wykorzystują własne skrypty.

Leave a Comment

Your email address will not be published.