Wojciech Lemański

Michał Lemański Wojciech  (UR. 22 września 1960 w Legionowie) – suspendowany prezbiter rzymskokatolicki Diecezji Warszawsko-Praskiej , publicysta, bloger, działacz na Rzecz upamiętnienia Historii Żydów polskich. Latach 2006-2013 W Proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy , od lipca 2014 kapelan Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży Zagórzu W  [ przypis potrzebny ]  .

Życiorys

Urodził sie 22 Września 1960 r w Legionowie . Spędził z wag Młodość Chotomowie . W 1981 roku ukończył technikum gastronomiczne i wstąpił zrobić Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie . W 1987 prace magisterska obronił  chrześcijanin wobec ZAGROŻEŃ współczesnego Świata w ŚWIETLE Nauczania Soboru Watykańskiego II  i uzyskał Tytuł magistra Teologii moralnej  [1]  .

Kapłańskie Święcenia przyjął 1987 w  [2]  oo rak Kardynała Józefa Glempa  [1]  wagowo Archidiecezji Warszawskiej , zas po JEJ podziale przeprowadzonym nA Mocy Bulli  Totus Tuus Poloniae Populus  został inkardynowany do Nowo powołanej Diecezji Warszawsko-Praskiej. W roku 1987 w wikariuszem został Rzeczycy  [1]  . Latach 1988-1989 byl W wikariuszem wag Milanówku  [1] . Latach 1990-1997 byl W proboszczem Czterech parafiach wagowych (w Świrze, Zaświrzu, Niestaniszkach Szemietowie ı) W Archidiecezji Minsko-mohylewskiej nA Białorusi  [1]  .

Po powrocie zrobić Polski w 1997 roku decyzją biskupa Kazimierza Romaniuka został mianowanego proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku w . W 2006 roku abp Sławoj Leszek Głódź z przeniósł Idź na jest Stanowisko proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego Wiejskiej w Jasienicy z ( Dekanat Tłuszcz ) stanowi wagowo powiecie wołomińskim . Latach 2010-2013 Biskup w diecezji Warszawsko-Praskiej, Henryk Hoser , nałożył na Lemańskiego kilka kar, w Tym zakaz wypowiadania SIĘ w mediach (maj 2013), zarzucając mu brak posłuszeństwa i głoszenie poglądów szkodzących wspólnocie kosciola  [1]  . W lipcu 2013 arcybiskup Hoser odwołał Lemańskiego z funkcji proboszcza wag Jasienicy.

Pod Koniec czerwca 2014 Henryk Hoser powierzył ABP Lemańskiemu Stanowisko kapelana Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży Zagórzu w  [3]  , największego w Polsce Szpitala psychiatrycznego dla Dzieci Młodzieży i  [4]  .

22 sierpnia 2014 arcybiskup Henryk Hoser nałożył na Lemańskigo karę suspensy .

Zaangażowanie w działalność społeczną

W roku 2001 przez niego przygotowany Grób Pański zawierał odniesienia do dyskutowanego wówczas szeroko pogromu w Jedwabnem , współistniejące odbiło SIĘ szerokim Echem mediach w  [5]  . Współzałożycielem Społecznego komitetu byl Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, przystąpił takze zrobić Polskiej Rady Chrześcijan í Żydów . W Czasie sprawowania funkcji proboszcza W Tej parafii doprowadził do Powstania Instalacji ku Pamięci Żydowskich Dzieci, rzekomo pomordowanych tamtym terenie na  [6]  . Ponadto wniósł oskarżenie prywatnedyrektorowi miejscowej Szkoły przeciwko I dwóm nauczycielom, naruszając Regulacje Diecezji Warszawsko-Praskiej, Które stanowią, Ze Kaplani bez Zgody Biskupa Nie Moga wnosić Spraw do sadu świeckiego  [6]  .

W 2011 skierował lista otwarty do biskupa włocławskiego Wiesława Meringa  [7]  , w ktorým polemizował z opublikowanym wcześniej listem Meringa, stanowczo krytykującym redakcję  Tygodnika Powszechnego  , aw szczególności KS. Bonieckiego Adama MIC  [8]  .

Konflikt z przełożonymi kościelnymi

W 2012 roku Diecezji Warszawsko-Praskiej abp ordynariusz od Henryk Hoser SAC ukarał Lemańskiego upomnieniem kanonicznym . Byla Decyzja TA reakcją na “konfliktowanie Lokalnej społeczności”, “deprecjonowanie Osób i posługi Biskupów i kapłanów”, “naruszenie dóbr osobistych i Dobrego imienia”, “podejmowanie decyzji dotyczących parafii bez Zgody kompetentnej władzy Kościelnej” oraz „brak Współpracy z władzami oświatowymi i samorządowymi ”jakich mial dopuścić SIĘ duchowny  [9]  . Odpowiedzi Lemański rozpoczął W Procedura Odwołania od decyzji SIĘ swego biskupa zrobić ds Kongregacji. Duchowieństwa Stolicy Apostolskiej , szeroko informując o Tym OPINIE publiczna  [6] . Wkrótce potem abp Hoser pozbawił ks. Lemańskiego misji kanonicznej, czyli prawa nauczania w szkole  [10]  . Kongregacja odrzuciła odwołanie Lemańskiego, nieskuteczne bylo rowniez JEGO kolejne odwołanie do Sygnatury Apostolskiej , Która wskazała, IZ cza przypadku Tego rodzaju kar kościelnych „NIE JEST wymagana moralna pewność występku, którego należy SIE obawiać, ale wystarczy cza umyśle upominającego Trwałe przekonanie o bliskiej okazji zrobić występku ”  [9]  . 24 maja 2013 ks. Lemański nadzór od abp. Hosera powtórne upomnienie kanoniczne oraz zakaz występów w mediach. Decyzja weszła w życie po wyczerpaniu drogi odwoławczej, na należą wszedł ks. Lemański  [9]  .

Odwołanie i emerytura

W czerwcu 2013 Hoser udzielił Lemańskiemu ABP “Ojcowskiej rady” ABY dziesięć dobrowolnie zrezygnował z funkcji proboszcza  [11] . 5 lipca 2013 arcybiskup wydał dekret odwołania ks. Lemańskiego z tego urzędu. W uzasadnieniu ordynariusz Warszawsko-Praski Napisał, Iż Dalsza posługę Lemańskiego w Parafii uniemożliwiają JEGO brak posłuszeństwa ı szacunku wobec Biskupa diecezjalnego, niezgodne oo Prawem kanonicznym publicznie głoszone Poglądy, A takze brak szacunku i posłuszeństwa wobec Nauczania polskich Biskupów w kwestiach bioetycznych. Wszystko się powoduje – wedlug dekretu – poważną szkodę i zamieszanie my wspólnocie kosciola. Jako nowe MIEJSCE zamieszkania Lemańskiego Biskup wyznaczył Dom Księży Emerytów Diecezji Warszawsko-Praskiej w Otwocku, Gdzie ma mu zostać zapewnione Utrzymanie ZE środków diecezjalnych. Jednocześnie abp Hoser wyraził gotowość mianowania Lemańskiego rezydentem jednej z podległych sobie parafii, o ile znajdzie SIĘ Proboszcz gotowy przyjąć iść zrobić Siebie [12]  . 8 lipca ks. Wydał oświadczenie Lemański, prezentujące JEGO Spojrzenie na konflikt z przełożonym kościelnym  [13]  . Samego Dnia zapowiedział aparacie Tego, Iż Nie zamierza zastosować SIĘ do biskupiego nakazu opuszczenia parafii w Jasienicy nie Czasu zakończenia Drogi odwoławczej decyzji ODo przejść usunięciu Ż probostwa  [14]  . W wywiadzie radiowym udzielonym 11 lipca Wojciech Lemański Jako Zarzewia konfliktu z Henrykiem2010 Roku, dotyczącą zaangażowania proboszcza z wag dialogowym chrześcijańsko-Żydowski, od w ktorej arcybiskup mial zapytać:  Niech ksiądz Powie, CZY JEST ksiądz obrzezany?  [15]  .

15 lipca 2013 w godzinach porannych ks. Lemański odmówił zarządzania i parafowania terminonemu przez abp. Hosera administratorowi, profili towarzyszyli kanclerz kurii diecezjalnej ks. Wojciech Lipka i dziekan dekanatu Tłuszczks. Władysław Trojanowski. Godzin pozniej Lemański Kilka wydał jednak oświadczenie, w ktorým ogłosił, Iż podporządkuje SIĘ Woli zwierzchnika i opuści parafię  [16]  . 17 lipca, po przeprowadzonych poprzedniego Dnia rozmowach z przedstawicielami kurii, Lemański poinformował, IZ na Czas trwania procedury odwoławczej zamieszka u zaprzyjaźnionego księdza emeryta Zas parafia zarządzać bedzie Administrator  [17] . 13 sierpnia ks. Lemański ogłosił, Iż ABP Hoser odrzucił JEGO prośbę o zmianę decyzji, złożoną w trybie formalnego Odwołania. Jednocześnie Lemański potwierdził, zgodnie Z wcześniejszymi zapowiedziami , Iż odwoła SIĘ zrobić ds Kongregacji. Duchowieństwa  [18]  .

Odrzucone rekursy

21 października 2013 Kuria Warszawsko-Praska powiadomiła, Iż Pierwszy Ż rekursów (odwołań) KS. Lemańskiego zrobić ds Kongregacji. Duchowieństwa, dotyczący zakazu wypowiedzi w mediach, został przez watykańską dykasterię odrzucony. Kongregacja powołała SIĘ na Kanon 831 prawa kanonicznego kodeksu  [19]  . Dziesięć stanowi Kanon, Iż duchowni Moga wypowiadać SIĘ w mediach, ktore “wyraźnie atakują religię LUB Dobre obyczaje” TYLKO za Zgoda swojego ordynariusza, A dodatkowo Krajowe konferencje Biskupów Maja Prawo tworzenia Lokalnych przepisów dotyczących obecności duchownych mediach w  [20]  . Lemański zapowiedział odwołanie zrobić Sygnatury Apostolskiej. Rowniez Stwierdził, Iż zrobić Czasu JEGO rozpatrzenia Nie zamierza podporządkowywać SIĘ zakazowi, gdyż Nadal uważa iść za nieprawomocny  [21] .

W dniu 18 grudnia 2013 kuria warszawsko-praska wydała komunikat o odrzuceniu przez Kongregację ds. Duchowieństwa przeciwne z rekursów ks. Lemańskiego, czek z urzędu proboszcza. Jak poinformowała, w uzasadnieniu dekretu Kongregacji stwierdzono zasadność motywacji co do zastosowanej procedury odwoławczej, ponadto podzielono argumentację o braku szacunku i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu (kan. 273 KPK) oraz nauczaniu Biskupów w Polsce w kwestiach bioetycznych (kan. 753 KPK). Kongregacja uznała, że ​​głoszone publicznie przez ks. Lemańskiego poglądy “przynosi poważną szkodę i zamieszanie. To bezprawne zabiegi chirurgiczne  [22]  .

30 czerwca 2014 r. Kuria poinformowała, że ​​Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej podtrzymał decyzję Kongregacji ds. Duchowieństwa o wykluczeniu rekursu ks. Lemańskiego w sprawie nałożonego na niego zakazu wypowiedzi w mediach  [3]  .

Wojciech Lemański na Przystanku Woodstock w 2014 r.

Nałożenie kary suspensy

22 sierpnia 2014 arcybiskup Henryk Hoser nałożył na niego karę suspensy , od której Lemański zareagował apelację  [23]  . W styczniu 2015 Kongregacja ds. Duchowieństwa apelacja odrzuciła  [24]  [25]  .

W 2015 i 2016 roku ks. Wojciech Lemański brał udział w marszach oraz demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji .

Odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2008 (jako “kustosz pamięci o polskich Żydach”)  [26]  [27]  [28]  .
 • Medal “Powstanie w Getcie Warszawskim” – 2006  [29]
 • Nagroda “Zasłużony dla Tolerancji” – 2012
 • nominacja do Nagrody im. ks. Stanisława Musiała – 2013  [30]  [31]  .
 • Człowiek w biznesie Gazety Wyborczej – 2017

Przypisy

 1. ↑  Skoczowa należy:a  f  Anna Wacławik-Orpik:  Z Krwi, Kości Wiary I  . Warszawa: Agora SA, 2013, s. 224. ISBN 978-83-268-1284-2 .
 2. Skocz do góry↑ Katarzyna Wiśniewska: Wojciech Lemański. Wolny ksiądz . wyborcza.pl, 2012-03-29. [dostęp 2012-06-29].
 3. ↑  Skocz do:a  b  Mateusz Dzieduszycki: Komunikat ws. ks. Wojciecha Lemańskiego . Diecezja warszawsko-praska, 2014-06-30. [dostęp 2014-07-24].
 4. Skocz do góry↑ Adam Szostkiewicz: Ofiara z własną woli? . polityka.pl, 2014-07-22. [dostęp 2014-07-24].
 5. Skocz do góry↑ Zuzanna Radzik: Żydzi z mojej parafii . Tygodnik Powszechny , 2012-01-24. [dostęp 2012-06-29].
 6. ↑  Skocz do:a  c  Andrzej Rafał Potocki.  Ksiądz Lemański – dzieje grzechu  . “W sieci”, s. 26, 19-25 sierpnia 2013. ISSN 2300-6315 .
 7. Skocz do góry↑ Wojciech Lemański: List otwarty ks. Lemańskiego do biskupa Meringa. “To niegodne biskupa i chrześcijanina” . wiadomosci.gazeta.pl, 2011-09-28. [dostęp 2012-06-29].
 8. Skocz do góry↑ Bp Mering atakuje Bonieckiego za obronę Nergala. “Wilk w owczarni” . wiadomosci.gazeta.pl, 2011-09-28. [dostęp 2012-06-29].
 9. ↑  Skocz do:a  c  Zuzanna Radzik.  Proboszcz przed prawem  . “Tygodnik Powszechny”. 23/2013, 2013-06-09.
 10. Do góry Skoczowa↑ Michał Gąsior: Bronił Nergala, Dostal zakaz Nauczania Religii. Ucisza naszego księdza Biskup blogera . natemat.pl. [Dostęp 2012-06-29].
 11. Skocz do góry↑ Ks. Lemański do Domu Księży Emerytów. Kościół niew z parafii niepokornego księdza . tokfm.pl, 2013-07-07. [dostęp 2013-07-07].
 12. Do góry Skoczowa↑ Henryk Hoser: Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego nr 1646 / AP / 2013 . parafiajasienica.waw.pl. [Dostęp 2013-07-07].
 13. Skocz do góry↑ Wojciech Lemański: Oświadczenie . natemat.pl, 2013-07-08. [dostęp 2013-07-09].
 14. Skocz do góry↑ Ks. Lemański: Jestem wielkości skrzywdzoną. Mam nadzieję, że abp Hoser przeprosi . tvn24.pl, 2013-07-08. [dostęp 2013-07-09].
 15. Do góry Skoczowa↑ Anna Wacławik-Orpik: Ks. Lemański ujawnia Przebieg Rozmowy z abp.Hoserem. “Nagle abp zapytał: Niech ksiądz Powie , CZY JEST obrzezany, CZY należy zrobić Tego Narodu?” (  pol.  ) . TOK FM , 11.07.2013. [Dostęp 2013-07-18].
 16. Skocz do góry↑ Ks. Lemański: Podporządkuję się woli biskupa . tokfm.pl, 2013-07-15. [dostęp 2013-07-15].
 17. Skocz do góry↑ Ks. Lemański: Nikt nie jest założany w tym sporze. Porozumienie po 5 godz.rozmowę . tvn24.pl, 2013-07-17. [dostęp 2013-07-17].
 18. Skocz do góry↑ Abp Hoser odrzucił odwołanie księdza Lemańskiego . polskieradio.pl, 2013-08-13. [dostęp 2013-08-24].
 19. Skocz do góry↑ Dariusz Szczepaniuk: Komunikat Kurii Warszawsko-Praskiej . Diecezja warszawsko-praska, 2013-10-21. [dostęp 2013-10-21].
 20. Skocz do góry↑ Kodeks prawa kanonicznego . zaufaj.com. [dostęp 2013-10-21].
 21. Skocz do góry↑ Watykan podtrzymujący decyzję abp. Hosera. Ks. Lemański nie może wypowiedzać się w mediach . tvn24.pl, 2013-10-21. [dostęp 2013-10-21].
 22. Skocz do góry↑ Dariusz Szczepaniuk: Komunikat Kurii Warszawsko-Praskiej. Dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa w sprawie Ks. Wojciecha Lemańskiego . Diecezja warszawsko-praska, 2013-12-18. [dostęp 2013-12-23].
 23. Skocz do góry↑ Ksiądz Lemański suspendowany. Arcybiskup Hoser go ukarał . tvp.info. [dostęp 2014-08-22].
 24. Skocz do góry↑ Ks. Lemański nadal zawieszony w pełnieniu czynności kapłańskich.Watykan odrzucił odwołanie (  pol.  ) . Polskie Radio , 2015-01-20. [dostępność 2017-06-27].
 25. Skocz do góry↑ Mariusz Dzieduszycki: Komunikat Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej ws.Ks. Wojciecha Lemańskiego (  pol.  ) . Diecezja warszawsko-praska , 2015-01-20. [dostępność 2017-06-27].
 26. Skocz do góry↑ Ks. Wojciech Lemański wśród kustoszy pamięci odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego . swidermajer.nazwa.pl. [dostęp 2012-06-29].
 27. Skocz do góry↑ MP z 2008 r. Nr 84, poz. 744 – pkt 20.
 28. Skocz do góry↑ Konstruktor małej litery . prezydent.pl, 15 kwietnia 2008. [dostęp 2014-08-12].
 29. Skocz do góry↑ Minister Ewa Junczyk – Ziomecka droga odznaczona medalem “Powstanie w Getcie Warszawskim” . prezydent.pl, 18 kwietnia 2006 r. [dostęp 2014-08-12].
 30. Skocz do góry↑ Nagroda im. Ks. Stanisława Musiała SJ (2013) . Klub Chrześcijan i Żydów, 20 lutego 2013. [dostęp 2014-01-23].
 31. Skocz do góry↑ Laureaci Nagrody “Zasłużony dla Tolerancji” . Fundacja Ekumeniczna “TOLERANCJA”. [dostępność 2014-01-23].

Leave a Comment

Your email address will not be published.