Yammer

Yammer to sieć społecznościowa typu korporacyjnego działająca w modelu freemium. Jest używany do komunikacji wewnętrznej w firmach i organizacjach. Jest to przykład oprogramowania społecznościowego używanego w środowisku biznesowym (Enterprise 2.0).

Zasada usługi Yammer opiera się na sieciach, które są przestrzenią przeznaczoną dla tej organizacji. W ramach tej sieci można tworzyć grupy, które mają na celu podział komunikacji na konkretny temat, na przykład na działy lub zespoły organizacji. Grupy mogą być widoczne dla wszystkich pracowników organizacji lub ukryte, a następnie widoczne tylko dla zaproszonych osób. Domyślnie tylko ci, którzy mają adres e-mail w domenie organizacji, mogą uzyskać dostęp do sieci utworzonej przez usługę Yammer.

Yammer, w wersji podstawowej za darmo. Zapewnia dostęp do podstawowych możliwości społecznych, możliwości związanych z pracą zespołową, dostępem do urządzeń mobilnych i możliwością korzystania z aplikacji. Dostęp do zaawansowanych ustawień administracyjnych, autoryzacji aplikacji i wsparcia technicznego jest płatny. Usługa Yammer jest również dostępna za pośrednictwem Microsoft SharePoint i Office 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published.